Premiering og tabeller; ligasesongen 2019/20

Av Per Iversen / 2020-05-15

Det har vært mye informasjon å forholde seg til gjennom de seneste ukene som følge av Korona-situasjonen og utviklingen av denne. Dette har også medført at informasjon har blitt endret/justert underveis. Det har derfor ikke vært helt enkelt for våre medlemmer og klubber å følge med til enhver tid – noe NBF selvsagt bare kan beklage, samtidig som at vi ber om forståelse for at beslutning/informasjonsflyt har vært krevende siden 12. mars.

Det synes følgelig naturlig å minne om hva som har blitt det endelige utfall rundt serieavslutning for Landsliga og Veteranliga 2019/20. Beslutningene er fattet av Forbundsstyret, og Veterankomiteen der det har vært naturlig.

  • Det kåres kun vinnere i alle divisjoner/avdelinger, Landsliga. Dette vil være lagene som befant seg på 1. plass ved «frys» av ligaspillet, pr 12. mars. Fullstendige slutt-tabeller gjøres ikke gjeldende. Ingen lag rykker ned. Utvidet opprykksmulighet; også for lag som normalt skulle deltatt i kvalifiseringsspill.
  • Det utarbeides fullstendige tabeller i Veteranliga, alle divisjoner – basert på 15 runder. (De to siste rundene bortfaller.) Opprykk og nedrykk gjennomføres på vanlig måte, basert på slutt-tabellene etter 15 runder.

Dette betyr at premiering kun vil gjennomføres for alle vinnerlag i Landsliga. I Veteranligaen vil de tre beste lagene i alle divisjoner premieres. Som følge av at NM sgl/dbl 2020 er utsatt, vil utdeling av premier for seriespill 2019/20 også utsettes, enten til det tidspunkt hvor årets NM sgl/dbl vil arrangeres, eller via postforsendelse. NBF vil komme tilbake vedrørende de praktiske detaljene senere.

Invitasjon til seriespill 2020/21 vil distribueres neste uke, trolig 20. mai. Påmeldingsfrist vil som vanlig være 10. juni. Terminliste 2020/21 vil også foreligge neste uke.