Påmelding til Ligaspill 2020/21, Terminliste + annen informasjon

Av Per Iversen / 2020-05-20

Invitasjon til spill i Landsliga og Veteranliga 2020/21 er nå ferdigstilt. Påmeldingsfristen er også denne gang 10. juni. All nødvendig informasjon gjengis i lenkene nedenfor.

Kommende sesong vil nødvendigvis bli å anse som en «unntaksesong», basert på Korona-situasjonen og den innvirkning de løpende smittevernreglene fikk på avslutningen av 2019/20-sesongen. Detaljer rundt tilpasninger av avdeling/kamp-oppsett som følge av situasjonen, inkludert opprykk/nedrykk-bestemmelser for Landsliga, vil først kunne fastsettes i etterkant av gjennomført påmelding. For Veteranligaen vil serieavviklingen være identisk med tidligere år.

INVITASJON LANDSLIGA 2020/21

INVITASJON VETERANLIGA 2020/21

Vennligst overhold påmeldingsfristen, 10. juni  –  det gjør alt arbeid med serieoppsettet enklere for Seriekomite og Forbundskontoret. Om noen klubber finner det nødvendig å trekke sine lag fra oppsatt avdeling, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret så fort som mulig = ingen grunn til å vente til 10. juni med denne informasjonen. Velkommen til seriespill 2020/21!

Terminliste 2020/21 gjengis i lenken nedenfor. Det understrekes nok en gang at denne Terminlisten er omfattet med større usikkerhet enn vanlig. Eventuelle større endringer som følge av justerte smittevernregler fra myndighetene vil selvsagt kommuniseres så snart slike endringer vil kunne foreligge. Allerede nå er det gjort justeringer kontra «førsteutkastet»; i form av at seriespillet for sikkerhets skyld først vil starte opp i slutten av september. Turneringer som nå er terminfestet fra juni til september vil muligens måtte flyttes, primært som følge av usikkerhet rundt tilgang til lokale haller, kombinert med potensielle reiserestriksjoner/smittevernregler. Arrangører bes kontakte Erik Garder på Forbundskontoret om flytting må gjennomføres.

TERMINLISTE 2020/21

Faktura for klubbavgift sendes ut i løpet av noen få dager, med forfall 10. juni. Denne fakturaen forfaller altså samtidig med innbetaling av seriepåmelding. (Det utstedes IKKE faktura for seriepåmelding – her må alle klubber selv beregne sin innbetaling. Betalingsdetaljer fremgår av invitasjonen.)

Som følge av den uavklarte situasjon i slutten av april rundt gjenåpning av bowlinghallene, ble det besluttet å utsette utsendelse av den årlige SMS til alle spillere med informasjon om lisensinnbetaling for kommende sesong. Vanligvis sendes en slik SMS ut pr 1. mai. Som følge av at situasjonen nå til en viss grad har normalisert seg, vil «lisens-SMS» sendes ut i løpet av kort tid. Det understrekes at det må løses 2020/21-lisens for alt approbert bowlingspill som vil finne sted etter 30. mai. Eneste unntak er NM Sgl/Dbl 2020. Dette mesterskapet vil kunne spilles på 2019/20-lisens.

Forbundskontoret vil holde stengt fredag 22. mai. Vi er alle tilbake på mandag 25. mai. God langhelg ønskes til hele Bowling-Norge!