Oppdatert versjon, pr 13. mai: «Koronavett»-regler for bowling

Av Per Iversen / 2020-05-13

11. mai kom helsemyndighetene med en egen smittevernveileder for idretten. Basert på denne veilederen (kan leses HER), og de fellesidrettslige retningslinjer som NIF publiserte 7. mai (kan leses HER), har NBF utarbeidet reviderte «Koronavett»-regler, gjeldende fra 13. mai.

Det er helt avgjørende at de gjeldende smittevernreglene følges, ellers vil idretten ødelegge for seg selv, og samfunnet. Derfor forutsettes selvsagt at alle bowlingklubber og spillere lojalt følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Når det gjelder gjenåpning av bowlinghaller, har NBF, som tidligere meddelt, ingen direkte påvirkning her. Dette er et forhold mellom den enkelte bowlinghall og lokale/kommunale smittevernmyndigheter. NBF har dog gjort sentrale myndigheter oppmerksom på det faktum at kommunene tolker retningslinjene forskjellig og følgelig iverksetter til dels ulike beslutninger fra kommune til kommune. NBF håper at denne forskjellsbehandlingen vil opphøre i nær fremtid. NIF har bekreftet at man er i dialog med helsemyndighetene, og at en avklaring vil komme så snart som mulig. NBF vil selvsagt informere videre så snart vi har mottatt ny informasjon.

«Korona-vett»-regler for bowling, gjeldende fra 13. mai:

I de tilfeller hvor ansvarlige kommunale myndigheter vil tillate bowlingspill i henhold til smittevern-regler for idretten offentliggjort 7. mai: NIFs fellesidrettslige anbefalinger, og «Smittevernsveileder for idrett» offentliggjort 11. mai: utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet – vil NBF tillate våre medlemmer å spille bowling; både trening og konkurranser. Alle banepar kan benyttes forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer, maksimalt 50 personer under konkurranse og 20 personer under trening, til enhver tid. (Personer i samme husstand unntas.) Tilskuere/foresatte regnes inn i maksimaltallene, mens betjening/funksjonærer holdes utenfor. Det er kun tillatt å berøre/benytte sitt eget personlige utstyr/kuler. Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes. Ved konkurranser skal ansvarlig arrangør til enhver tid ha oversikt over deltagere/hvem som er tilstede. Arrangør/klubb er ansvarlig for at aktiviteter, både trening og konkurranser gjennomføres ansvarlig og i tråd med reglene, inkludert nødvendig opplæring og informasjon før oppstart. Konkurranser skal kun arrangeres lokalt, slik at større mobilitet og blanding av deltagere på tvers av geografiske områder vil unngås. Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.