Nye «Koronavett»-regler og annen informasjon

Av Per Iversen / 2020-05-08

Det ble meddelt en rekke nye smittevernsregler fra myndighetene i går, 7. mai. De nye retningslinjene signaliserer en gjenåpning av samfunnet, og idretten. NIF har derfor utarbeidet et nytt sett med fellesidrettslige «Koronavett»-regler, disse gjengis i linken nedenfor. Vennligst les disse nøye!

FELLESIDRETTSLIGE KORONA-REGLER, PR 7. MAI

Allerede mandag 11. mai vil det foreligge en veileder fra myndighetene med tanke på hvordan idretten skal forstå, og etterleve, de nye retningslinjene fra myndighetene. NBF vil selvsagt videreformidle all relevant informasjon så snart den foreligger.

På det nåværende tidspunkt er det ikke åpenbart om bowlinghaller på generell basis skal anses som «idrettshall» eller «treningssenter» i smittevern-sammenheng. Det vil komme en avklaring via NIF rundt dette spørsmålet i nær fremtid. Disse kategoriene behandles nemlig ulikt i de nye reglene fra myndighetene.

Som tidligere meddelt, har NBF uansett ingen innvirkning på bowlinghallenes drift. Hvorvidt en bowlinghall vil holde åpent under de gjeldende smittevernregler, er et forhold mellom hallen og kommunale smittevern-myndigheter.

NBF har imidlertid plikt og myndighet til å utstede «Koronavett»-regler for våre klubber og medlemmer. Disse reglene kommer i tillegg til NIF-reglene gjengitt over. Forrige utgave av våre regler ble utarbeidet i begynnelsen av april. Det er nå utarbeidet nye regler, disse gjengis nedenfor. Det gjøres oppmerksom på det allerede neste uke kan komme justeringer; det avhenger av hva som blir kommunisert fra Helsedirektoratet og NIF på mandag 11. mai.

Koronavett-regler for Bowling, pr 8. mai: I de tilfeller hvor ansvarlige kommunale myndigheter vil tillate bowlingspill i henhold til smittevern-regler for idretten offentliggjort 7. mai: NIFs fellesidrettslige anbefalinger – vil NBF tillate våre medlemmer å spille bowling; både trening og konkurranser. Alle banepar kan benyttes forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom alle personer, maksimalt 50 personer under konkurranse og 20 personer under trening, til enhver tid. (Personer i samme husstand unntas.) Det er kun tillatt å berøre/benytte sitt eget personlige utstyr/kuler. Ved konkurranser skal ansvarlig arrangør til enhver tid ha oversikt over deltagere/hvem som er tilstede. Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.