Ligasesongen 2019/20 er «sluttfrosset»; ingen kval-kamper

Av Per Iversen / 2020-05-08

Nedenfor gjengis deler av teksten i et dokument som er sendt via e-post til de aktuelle/berørte klubbene i dag, 8. mai:

«Kjære bowlingklubb med lag på opprykksplass, Forbundsstyret har i lys av den seneste Korona-utviklingen, i samråd med Seriekomiteen, bestemt at det likevel ikke skal gjennomføres kvalifiseringskamper for opprykk som avslutning på seriespillet 2019/20. Årsaken til denne beslutningen, som er en endring kontra tidligere beslutninger fattet på FS-møtene nr 2 – 4 i 2020, skyldes den fortsatte usikkerhet forbundet med tidspunkt for gjenåpning og tilgang til alle aktuelle bowlinghaller. Det antas at noen haller knapt vil åpne igjen før etter sommeren; samtidig som andre haller åpenbart vil være tilgjengelige. Slik forskjell i rammebetingelser for klubbene, også når det gjelder trening og forberedelser til eventuelle kvalifisering, fremstår som lite ønskelig og tilsier beslutninger i henhold til dette. Usikkerheten, og ønske om forutsigbarhet for alle impliserte parter, ikke minst med tanke på seriepåmelding og serieoppsett for sesongen 2020/21, har medført at Forbundsstyret har endret sin tidligere holdning. Alle lag som lå på opprykksplass pr 12. mars, uavhengig av antall spilte kamper i den aktuelle avdelingen, vil følgelig bli tilbudt plass i divisjonen over; for landsligaspill 2020/21. Det er tidligere bestemt at ingen lag vil rykke ned etter sesongen 2019/20. Denne beslutningen endres ikke, slik at antall lag i noen avdelinger åpenbart vil økes i kommende sesong. De konkrete konsekvensene, og serieoppsettet i 2020/21  –  en ligasesong som åpenbart vil bli å anse som en «unntakssesong»  –  vil NBF komme tilbake til etter at den formelle påmeldingen til seriespill 2020/21 er gjennomført. Det arbeides ut fra en tidsplan hvor tidsfrist for seriepåmelding vil være som vanlig: 10.06. Den formelle invitasjonen vil distribueres senest 20.05, om alt går som planlagt. Foreløpig Terminliste for sesongen 2020/21, med alle serierunder fastsatt, vil foreligge før 20.05. I første omgang er det avgjørende for NBF å få klarhet i hvilke lag som ønsker opprykk, basert på de foreliggende beslutninger og opplysninger, derfor denne henvendelse. Klubben gis frist til 15.05 med å gi sin tilbakemelding: ønsker klubben å benytte seg av tilbudet om opprykk for sesongen 2020/21?«

Dette medfører at ligasesongen ble «frosset» fra 12. mars, og tabellene på det tidspunkt vil gjøres gjeldende. Dette er en beslutning som tok lang tid å fatte; NBF prøvde i det lengste å finne andre løsninger. Når man nå ser tilbake, kan det selvsagt hevdes at beslutningen burde/kunne vært fattet allerede rett etter 12. mars. Det ble altså ikke gjort fordi man den gang håpet å komme igang igjen ganske raskt. Sesongen 2019/20 har på alle måter blitt en spesiell opplevelse for alle impliserte som følge av Korona-situasjonen og den store usikkerheten den har medført, og fortsatt medfører  –  noe som nå avsluttes med denne løsningen for opprykk. NBF ber om forståelse for beslutningen, og ser frem til en krevende, spennende og noe «annerledes» sesong 2020/21 – i godt samarbeid med alle klubber og spillere.

Dette samarbeidet gjelder selvsagt også veteransegmentet og Veteranligaen. Her har det blitt besluttet at Veteranligaen avsluttes etter serierunde 15. De kamper som ble spilt i runde 16, vil fjernes/strykes. Sluttabeller vil foreligge i løpet av kort tid. Påmelding til Veteranliga 2020/21 vil gjøres på vanlig måte, og følge de samme tidsfristene som for landsligaen. (Påmeldingsfrist 10. 06, invitasjon sendes ut senest 20.05.)