Fortsatt usikkerhet rundt oppstart av bowlingspill

Av Per Iversen / 2020-05-04

De aller fleste har selvsagt fått med seg at myndighetene har startet en viss oppmykning = gjenåpning av samfunnet. De nye retningslinjene ble kommunisert sist uke, og innebærer at «sosial distanse» skal være 1 meter, og at det åpnes for arrangement med inntil 50 deltagere.

Hva dette betyr i praksis for idretten, er ikke helt åpenbart. Det antydes nye føringer senere denne uken, foruten at NIF har løpende kontakt med myndighetene. I den forbindelse gjengis ordlyden i en e-post fra NIF til alle særforbund, mottatt 1. mai:

«Kulturdepartementet har nå bekreftet ovenfor NIF at idrettskonkurranser for inntil 50 personer, og med en meters avstand, kan gjennomføres fra og med 7. mai. NIF vil utarbeide oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger så raskt som mulig på bakgrunn av oppmykningen som ble presentert på pressekonferansen fra myndighetene i går. Vi håper å ha de fellesidrettslige anbefalingene på plass tidlig i neste uke, slik at alle særforbund kan starte opp sitt arbeid med å oppdatere sine særidrettslige koronavettregler.»

Inntil NBF mottar noe mer informasjon fra NIF, er det nåværende regler for «Korona-vett» for våre medlemmer som gjelder – ref egen, tidligere nyhetsmelding på NBFs hjemmeside om disse. Reglene er så langt primært av akademisk interesse, da det knapt er noen bowlinghaller som i øyeblikket holder åpent.

NBF har ingen innvirkning på bowlinghallenes vurderinger forbundet med deres drift og overholdelse av myndighetens smittevernsregler. Dette er et forhold mellom bowlinghallene og de relevante kommunale instanser, basert på de til enhver gjeldende retningslinjer fra ansvarlige myndigheter.

De gjeldende smittevernsreglene justeres jevnlig, og Bowling-Norge kan bare ta til etterretning de vurderinger og valg som bowlinghallene fortløpende vil fatte. Vi håper selvfølgelig alle sammen at bowlinghallene vil kunne åpne i tiden fremover. Så snart hallene er åpne, vil aktive spillere åpenbart strømme til; samtidig som man vil følge gjeldende regler for smittevern og «Korona-vett» for bowlingspill.

NBF vil søke å informere om utviklingen rundt gjenopptagelse av bowlingaktivitet etter beste evne. Vi håper å komme med nye informasjon i løpet av inneværende uke, senest 8. mai.

Det vil også komme ny informasjon rundt seriespill for sesongen 2020/21 i løpet av kort tid.