Bowlinghaller kan gjenåpnes; Helsedirektoratet bekrefter

Av Per Iversen / 2020-05-14

Det er med stor glede at NBF kan meddele at helsemyndighetene har bekreftet at bowlinghaller kan gjenåpnes; man må ikke vente til 15. juni.

Den formelle bekreftelsen, via oppdatert lenke fra Helsedirektoratet, fremgår HER.

Det siteres videre fra Helsedirektoratets hjemmeside: «Bingohaller, spillehaller, bowlinghaller og lignende kan holde åpent hvis de drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Som eksempel på god hygiene og godt renhold i bowlinghaller er at bowlingkulene bør vaskes med vann og såpe mellom hver bruker. Eksempelvis kan kulene dyppes i en bøtte med såpevann i et halvt minutt og deretter tørkes av med mikrofiberklut.»

Det har i en periode eksistert en uheldig og frustrerende forskjellsbehandling mellom ulike kommuner vedrørende hvilke retningslinjer som skulle gjøres gjeldende for bowlinghaller. NBF har ikke hatt direkte innvirkning i saken som følge av at bowlinghallene er kommersielle aktører, men NBF har selvsagt fremmet problemstillingen til helsemyndighetene via NIF, på vegne av idretten bowling. Det var imidlertid initiativ fra bowlinghaller som «løste saken», noe NBF og alle aktive bowlingspillere setter stor pris på.

For aktive spillere skal selvsagt «Koronavett»-regler pr 13. mai overholdes, disse gjengis for ordens skyld via linken nedenfor.

KORONAVETT-REGLER FOR BOWLING

Dessuten må selvsagt alle bowlinghaller ha på plass et generelt smittevernregime i sin hall, spesielt med tanke på «løsspill». Dette er et forhold mellom hallene og lokale smittevernmyndigheter, og er åpenbart fullt mulig å gjennomføre.

NBF er glade for utviklingen, og at hverdagen begynner å komme tilbake. Lykke til med alt bowlingspill i tiden fremover!

Det minnes for ordens skyld om at lisensen må fornyes pr 1. juni, på vanlig måte. SMS med betalingsinformasjon er i år utsatt fra 1. mai til 1. juni. Betalingsinformasjon ligger uansett på profilen til den enkelte spiller på bowling.no Ytterligere informasjon om seriepåmelding/oppstart av sesongen 2020/21, inkludert Terminliste, vil komme i nær fremtid.