Søknadsportal åpnet: refusjon for Korona-kostnader; mars – april

Av Per Iversen / 2020-04-14

Myndighetene har nå åpnet den formelle søknads-løsningen for refusjon av kostnader/bortfall av inntekter for idrettsarrangement i mars/april som følge av Korona-situasjonen.

Det vil neppe være mange bowlingturneringer som tilfredsstiller kravene, men det er selvsagt opp til alle arrangører å søke. All relevant informasjon finnes via nedenstående link  –  NBF har intet å tilføre. Lykke til.

SØKNAD OM REFUSJON FOR MARS/APRIL