Seneste informasjon fra NIF rundt Korona-situasjonen

Av Per Iversen / 2020-04-08

Det skjer stadig nye ting rundt Korona-situasjonen. Det er nå klart at idrettsarrangement som ikke kan tilfredsstille gjeldende smittevernsregler, er ulovlig frem til 15. juni i første omgang. Hvorvidt dette vil gjelde bowlingkonkurranser, må avklares nærmere med NIF og myndighetene. Dette vil gjøres over påske. I mellomtiden gjelder selvsagt de allerede kommuniserte reglene for treningsaktivitet.

NIF har i dag, 8. april, sendt ut en redegjørelse for hvordan idretten skal kunne søke refusjon for påløpte kostnader og tapte inntekter for mars og april, ref den såkalte «pakken» som idretten er en del av. Det vil være mulig å søke via denne ordningen fra 14. april. Reglene for hvordan man søker, og hvem som  kvalifiserer for å kunne søke, gjengis i linken nedenfor. NBF har ingen informasjon utover det som gjengis i denne linken.

REGLER FOR REFUSJON

I tillegg har NIF også utarbeidet diverse informasjon for hvilket ansvar idrettslag påtar seg ved å tilrettelegge for idrettsaktivitet i den nåværende situasjon. Denne informasjonen gjengis i linken nedenfor, og NBF har nok en gang ingen informasjon å tilby utover det som gjengis fra NIF.

ANSVAR FOR IDRETTSLAG