Samordnet rapportering er åpnet; frist 30. april

Av Per Iversen / 2020-04-02

Alle klubber skal allerede ha mottatt e-post om årets rapportering (medlemmer og aktivitet), og søknad (momskompensasjon). For å sikre at alle klubber får tilgang på denne viktige informasjonen, gjengis denne på nytt nedenfor.

Vær nøyaktig, og sett av nok tid innen 30.04  –  lykke til.

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig