Protokoll FS-møte 4/20 – viktig informasjon

Av Per Iversen / 2020-04-29

Lørdag 25. april ble det avholdt FS-møte, for første gang via Microsoft Teams – et fint elektronisk verktøy som mange av oss har blitt kjent med i den senere tid. Fremgangsmåten fungerte godt, og FS vil derfor gå over til å avholde flesteparten av sine møter elektronisk. Her er er det besparelser å hente, både økonomisk og tidsmessig. Neste FS-møte, 6. juni, vil derfor også bli et Teams-møte.

Møtet inneholdt en rekke viktige saker. Noen av disse omtales nedenfor, mens selve Protokollen kan leses HER.

 • Korona-situasjonen, konsekvenser. Terminlisten 2020/21 vil foreligge tidlig i mai. Den vil nødvendigvis kunne endres, usikkerheten er stor. Tidspunkt for generell oppstart av bowlingaktiviteter vil avhenge retningslinjer og smittevernsregler fra myndighetene. Disse reglene endres stadig, og NBF vil selvfølgelig forholde seg lojalt til de alle føringer/pålegg fra myndighetene og NIF. For ordens skyld: NBF har selvsagt ingen styringsrett over bowlinghallene og deres driftsvalg. Hallene er selvstendige enheter som også har utfordringer vedrørende servering og sin øvrige virksomhet. I den grad bowlinghallene holder åpent, skal våre medlemmer følge de «Korona-råd» som til enhver tid er gjeldende for norsk idrett/norsk bowling. Andre konsekvenser av Korona-situasjonen:
  • SMS vedrørende lisens sendes ut 1. juni, ikke 1. mai. Lisensåret løper likevel som vanlig, fra 1. juni. Klubbskifter gjennomføres på vanlig måte.
  • NM sgl/dbl 2020 vil avholdes i løpet av høsten, og skal spilles på 2019/20-lisens og for den klubb man var medlem av i 2019/20.
  • Påmelding til seriespill 2020/21 vil følge tilnærmet ordinær tidsplan.
 • Norwegian Open 2020 avlyses. Se Protokollen for detaljer.
 • Seriespill 2019/20 avsluttes pr 12. mars. Se Protokollen for detaljer.
 • NBFs Årsregnskap 2019 er ferdigstilt. Regnskapet viser et overskudd på kr 206.000, noe som er bedre enn budsjettert.
 • Revisjon/justering av 2020-budsjettet er gjennomført. Som følge av redusert aktivitet pga Korona-situasjonen, er årets budsjett gjennomgått og justert. Det vil kunne bli flere slike budsjettrunder; det gjenstår å se.
 • Nytt kvalifiseringssystem for World Cup er vedtatt. 2 kvalifiseringsturneringer og deretter en finalehelg med 4 segmenter. Detaljert reglement vil foreligge noe senere. Se også Protokollen for flere detaljer.
 • Kvalifiseringssystem for VM Veteran 2021 er vedtatt. Samme systematikk som for World Cup-kvalet, dog noen endringer, ref Protokollen. Selve reglementet vil også her foreligge noe senere.
 • Strategiarbeid/handlingsplan i løpende prosess. FS arbeider fortløpende med strategiske utfordringer og muligheter. Det vil i løpet av noen måneder blant annet presenteres et spennende konsept for utvikling av bowling som idrett: SportBowling.

Det er krevende og usikre tider, og NBF kan bare be alle spillere og andre venner av norsk bowling om å passe på seg selv, ha tålmodighet og forståelse for situasjonen. Så ser vi alle frem til å møtes til bowlingspill når det igjen vil la seg gjøre!