Internasjonale 2020-mesterskap flyttes; og Terminliste 2020/21 påvirkes

Av Per Iversen / 2020-04-01

ETBF har nå besluttet å flytte både EM Damer og EM Herrer fra 2020 til 2021. Rent konkret på denne måten:

  • EM Damer flyttes fra juni til 27/1 – 7/2, 2021  –  fortsatt i Aalborg, Danmark.
  • EM Herrer flyttes fra august til 12/1 – 23/1, 2021  –  fortsatt i Helsingfors, Finland.

Tidligere er EM Junior flyttet fra påsken til 8/10 – 18/10, 2020  –  fortsatt i Tilburg, Nederland.

Sportslig ledelse vil selvsagt  endre på sine planer med tanke på best mulig forberedelser i forkant av disse mesterskapene  –  aktuelle spillere vil holdes fortløpende orientert.

Det mest spennende på kort sikt er selvsagt når man kan påregne å ta opp igjen ordinært  bowlingspill i Norge; både trening og konkurranser. Denne generelle usikkerheten, kombinert med terminendringene gjengitt over, vil selvsagt påvirke vår Terminliste for sesongen 2020/21. Terminlisten kan rett og slett ikke ferdigstilles p.t, og dessuten må alle impliserte klubber og spillere være forberedt på at Terminliste 2020/21 vil kunne endres underveis  –  i hvert fall frem mot sesongstart  –  når enn den vil måtte bli..

Dette også fordi det ikke er åpenbart at VM Ungdom, EEC og World Cup  –  som alle er terminfestet høsten 2020  –  vil kunne arrangeres på de oppsatte datoer. NBF regner med å få mer informasjon om dette etterhvert; akkurat nå fremstår situasjonen noe uoversiktlig med tanke på sportslig aktivitet til høsten. Vi ber om forståelse for dette, og vil selvsagt informere så fort NBF får tilgang på relevant informasjon.