Informasjon rundt «Korona-regler» for idretten

Av Per Iversen / 2020-04-01

Det ble idag gitt nærmere informasjon og presisering om hvordan reglene for «idrettsaktivitet» skal forstås. NIF har nettopp lagt ut en pressemelding om saken, den gjengis i nedenstående link.

PRESSEMELDING FRA NIF

For Bowling sitt vedkommende er ikke de nye opplysningene veldig klargjørende, utover at det kun er snakk om trening; i grupper på inntil 5 personer  –  hvor 2 meters avstand må opprettholdes, og intet felles utstyr benyttes. Aktivitet må gjerne koordineres av idrettslag, og voksne personer anmodes på det sterkeste om å være tilstede for å sikre at reglene følges.

Det springende punktet for norsk bowling er selvsagt tilgang til bowlinghallene i seg selv  –  og ved eventuell tilgang, kan de strenge smittevern-reglene egentlig overholdes?

NIF vil basert på dagens dialog med helsemyndighetene utarbeide generelle «Korona»-regler for idretten. Disse vil trolig foreligge på torsdag, 2. april. Senest dagen etter, 3. april, er alle særforbund pålagt å offentliggjøre sine egne regler, basert på sin idretts særpreg og utfordringer.

NBF vil offentliggjøre både NIF og våre egne «Korona-regler» så snart disse foreligger  –  senest fredag, 3. april.