• Home  / 
 • Nyheter
 •  /  Bowlingtrening er tillatt, under helt klare forutsetninger som må følges

Bowlingtrening er tillatt, under helt klare forutsetninger som må følges

Det har skjedd en oppmykning i retningslinjene for idrettsaktivitet, noe hele Idretts-Norge setter stor pris på. NBF har ingen innvirkning på om bowlinghaller åpnes som følge av oppmykningen. Dette er et forhold mellom kommunelege/kommunale instanser og den enkelte bowlinghall.

I de tilfeller hvor hallene åpnes, MÅ alle bowlingspillere forholde seg til NBF sine «Korona-regler», gjengitt nedenfor.  Dette gjelder enten man trener i klubbregi eller på egenhånd. De fellesidrettslige reglene fra NIF gjengis også = må følges. Helt nederste gjengis også link til Helsedirektoratets veileder.

NBFs Korona-regler er:

I de tilfeller hvor ansvarlige kommunale myndigheter vil tillate bowlingspill i henhold til smittevern-regler for idretten offentliggjort 1. april ( Helsedirektoratets veileder) og 2. april (NIFs fellesidrettslige anbefalinger), vil NBF tillate våre medlemmer å trene bowling. Ingen form for konkurranser vil være tillatt, og det skal være et ledig banepar til neste bane i bruk. Kun inntil 5 personer pr banepar, inkludert trener/tilskuere. 2 meters avstand mellom alle personer skal selvsagt overholdes til enhver tid, og det er kun tillatt å berøre/benytte sitt eget personlige utstyr/kuler. Score-tastatur skal ikke berøres, ei heller andre installasjoner i baneområdet/på ansatsen som flere personer vil kunne ha tilgang til. Det forutsettes at alle utøvere ikke har påvist smitte, er symptomfri, ikke er isolert eller er i karantene.

NIFs retningslinjer er:

Idrettslaget må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Idrettslag som tilrettelegger for aktivitet skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter, NIF og særforbund og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten umiddelbart avbrytes.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Veileder fra Helsedirektoratet kan leses HER.