Avlyst: Resten av seriespillet 2019/20 og Norwegian Open 2020

Av Per Iversen / 2020-04-26

Forbundsstyret avholdt styremøte lørdag 25. april. Protokollen fra møtet vil foreligge i løpet av kommende uke. Det ble på møtet fattet noen viktige beslutninger som NBF herved ønsker å informere om så fort som mulig; altså før selve Protokollen foreligger.

  • Seriespillet for sesongen 2019/20 avsluttes pr 12. mars. Det vil altså ikke bli aktuelt å få avviklet de gjenværende serierundene i løpet av sommeren. Dette gjelder alle divisjoner/avdelinger, også Veteranligaen. Planen er å få igangsatt seriespill for neste sesong, 2020/21, på vanlig måte, forhåpentligvis i september. Detaljer rundt opprykk, inkludert mulighet for kval-kamper i noen få avdelinger, vil NBF, i samarbeid med Seriekomiteen, komme tilbake til i løpet av kort tid. (Ingen lag vil rykke ned. For ytterligere informasjon på det nåværende tidspunkt rundt systematikk for serieavslutningen, henvises det til Protokoll fra FS-møte 3/19, kan leses HER.) Informasjon rundt seriepåmelding 2020/21 vil offentliggjøres i løpet av mai. Terminlisten vil foreligge i begynnelsen av mai. Neste sesongs terminliste vil nødvendigvis være beheftet med en viss usikkerhet; det er ingen gitt å vite hvordan Korona-situasjonen vil være, og omfang/innhold i myndighetens tiltak etter sommeren.
  • Norwegian Open 2020 avlyses. Årsaken er selvfølgelig usikkerheten rundt Korona-utviklingen, og de konsekvenser den vil føre til de nærmeste månedene. Det kan selvsagt hende at ting er tilnærmet «normale» igjen i oktober  –  samtidig som situasjonen også kan være svært krevende på det tidspunkt; både når det reiseaktivitet og gjennomføring av større idrettsarrangement. Denne usikkerheten, som også må sees i forhold til økonomiske forpliktelser forbundet med turneringen  –  både arbeidsmessig og monetært  –  medførte at Forbundsstyret, med stor beklagelse, fattet avgjørelsen om avlysning. Det faktum at beslutningen kommer allerede nå, er selvsagt også for at alle impliserte parter skal få anledning til å områ seg best, og tidligst mulig, for den krevende sesongen 2020/21: forbund, klubber, sponsorer og ikke minst alle spillere. ETBF er selvfølgelig blitt informert om avlysningen, og har uttrykt forståelse for beslutningen. Det kan også opplyses at hovedsponsor for turneringen, VBS Bowling AB/Brunswick, er innforstått med, og enig i, avgjørelsen om å avlyses årets turnering. Alle parter er innstilt på å komme sterkere tilbake i 2021!
  • NM single/double 2020 søkes arrangert i løpet av høsten. Forbundsstyret besluttet at august ikke vil være aktuelt tidspunkt for dette mesterskapet. NBF vil gå i dialog med arrangøren, Trøndelag Bowlingkrets, med tanke på å finne et egnet tidspunkt. Nærmere informasjon vil komme så snart det er fattet noen beslutninger.

Protokoll fra FS-møte 4/20 vil altså foreligge i løpet av noen dager. Her vil ovenstående beslutninger selvsagt fremgå, foruten annen informasjon, inkludert godkjenning av NBFs Årsregnskap 2019.

Til slutt kan det opplyses at Forbundsstyret selvsagt er klar over at myndighetene vil komme med nye, oppdaterte retningslinjer/smittevernsregler pr 30. april. Disse retningslinjene vil åpenbart omhandle arrangement og aktivitet som vår bowlingvirksomhet vil kunne falle inn under. Forbundsstyret ønsket ikke å vente på disse retningslinjene, primært fordi nye retningslinjer når som helst igjen kan endres på kort varsel = usikkerheten vil i lang tid uansett være stor rundt idrettsaktivitet som vil finne sted i 2. halvår, 2020. For å sikre en viss form for forutsigbarhet for våre klubber og spillere i en meget krevende tid for oss alle, har NBF derfor fattet de aktuelle beslutninger.