Viktig informasjon rundt sesongavslutning og gjenstående NM

Av Per Iversen / 2020-03-13

Forbundsstyret (FS) har i dag, 13. mars, avholdt et Skype-møte med tanke på fastsettelse av retningslinjer for sesongavslutning. Den foreliggende situasjonen er selvsagt svært krevende for hele samfunnet, og idrettsorganisasjonen. Idrettene har så langt løst Corona-utfordringene ulikt, og FS ønsket så raskt som mulig å gi Bowling-Norge konkret informasjon om hvordan idretten vår vil opptre i ukene og månedene fremover.

Usikkerheten er stor, og det er ikke alle beslutninger som kan fattes på endelig basis på det nåværende tidspunkt. Hensikten til FS på dagens møte var å skissere et rammeverk som miljøet kan forholde seg til  –  god lesning! Kommentarer og innspill mottas selvsagt. Disse bes primært rettes til GS Per Iversen.

REFERAT FS SKYPE-MØTE 13.03