Sportslig aktivitet internasjonalt; foreløpig status

Av Per Iversen / 2020-03-16

Usikkerheten er selvsagt fortsatt stor, ingen vet hvordan utviklingen vil være fremover. Forbundsstyret fattet diverse beslutninger vedrørende nasjonale sportslige aktiviteter, les sesongavslutning, sist fredag, 13. mars  –  ref egen nyhetsmelding om dette. Disse beslutningene opprettholdes selvsagt inntil videre. Som skissert ser NBF primært for seg å foreta nye beslutninger i slutten av april, men det avhenger selvsagt av den videre utviklingen rundt virus-situasjonen  –  ting skjer raskt.

Det er fattet diverse beslutninger også internasjonalt. Sverige har gått lenger enn Norge med tanke på inneværende bowlingsesong. I  Sverige er sesongen å anse som avsluttet, og man har dessuten «nullet» ligasesongen 2019/20 = vil starte på nytt til høsten. Vi i Norge har altså valgt en litt annen variant; ligasesongen vår vil ikke nulles, selv om den eventuelt ikke vil ferdigspilles. I Danmark er all bowlingaktivitet stoppet inntil videre. Hva som skjer på sikt i Danmark, synes ikke avklart.

Når det gjelder internasjonale mesterskap, er EM Junior så langt kun utsatt, ikke avlyst. Arrangøren i Nederland, i samråd med ETBF, antyder en gjennomføring i juli. Dette er selvsagt svært usikkert, og NBF anser det som mest sannsynlig at mesterskapet til slutt vil avlyses, eventuelt avholdes i løpet av høsten, om mulig.

Det er så langt ikke kommet noe informasjon vedrørende EM Damer som etter planen skal avholdes i begynnelsen av juni. Det er dog ingen grunn til å tro at dette mesterskapet vil kunne avholdes som planlagt. Mesterskapet skal arrangeres i Aalborg, og det vil trolig komme informasjon fra arrangør/ETBF i nær fremtid.

All bowlingturneringer er inntil videre stoppet over hele Europa, som all annen idrett med respekt for situasjonen. Hva som vil skje med mesterskapene som er terminfestet til høsten, i første omgang EM Herrer og VM Ungdom, gjenstår å se. NBF vil videreformidle all relevant informasjon som mottas fra ETBF og World Bowling i tiden fremover. Her og nå er selvsagt liv og helse det viktigste  –  «stay safe».