Sommerleir 2020: utfyllende informasjon

Av Per Iversen / 2020-03-05

Som tidligere meddelt, vil årets sommerleir deles i to segmenter. Dette for å sikre en best mulig opplevelse for deltagerne som til dels vil ha forskjellig ståsted og behov, rent sportslig. Den sosiale delen vil uansett bli tilnærmet lik  –  med morsomme aktiviteter på kveldstid. Ungdomsutvalget vil være engasjert i det sosiale tilbudet; både planlegging og gjennomføring.

Nedenfor gjengis kriteriene som vil gjøres gjeldende for deltagelse på segmentene. Ingen deltager vil kunne delta på begge segmenter. Som følge av at kriteriene ikke kan bli 100 % entydige  = det må nødvendigvis alltid være et element av sportslig skjønn, vil NBF, etter OK fra sportslig ansvarlig Ulf Hämnäs, bekrefte påmelding på aktuelt segment før påmeldingen er å anse som endelig.

DEL A  – «Nybegynner» (Alder 12 – 19 år) 

Kriterier for plassering:

 • Alder (de yngste vil primært høre hjemme på del A)
 • Nivå på aktivitet
  • Konkurransesnitt: opp til 170 poeng/serie
  • Antall registrerte serier: under 50
 • Treningserfaring (dialog med klubb, lokal trener)

Viktigste temaer:

 • Basisteknikker; 1-hånds og 2-hånds
  • Ansats
  • Sving
  • Slipp
 • Grunnleggende presisjon
 • Enkel forflytningsteknikk
 • Grunnleggende kulekunnskap
 • Konkurranser og spill

 

DEL B  –  «Viderekomne» (Alder 14 – 21 år )

Kriterier for plassering:

 • Alder
 • Deltagelse i liga
 • Nivå på aktivitet
 • Treningserfaring
 • Aktivitetslengde (hvor langt tid som bowlingspiller)
 • Erfaring fra turneringer
 • «Coachabilitet»  (hvor vant man er til å motta ros, ris og råd fra trener)

Viktigste temaer:

 • Viderekommende grunnteknikker  –  1-hånds og 2-hånds
  • Ansats
  • Sving
  • Slipp
 • Viderekommende presisjonstrening
 • Viderekommende forflytningsteknikk
 • SportBowling-relatert kunnskap
  • Banelesning
  • Kulekunnskap  –  konstruksjon
  • Kuleavlesning  –  effekt
  • Kulestige
 • Fysisk trening; generell og idrettspesifikk
 • Mental trening; teori og praksis

Pris for «nybegynner»  –  del A: kr 1.250, varighet lørdag – tirsdag. ( 20. – 23. juni )

Pris for «viderekomne»  –  del B: kr 1.500, varighet onsdag – søndag. ( 24. – 28. juni )

Påmelding sendes via e-post: per.iversen@nif.idrett.no. (Påmeldingen må innholde: navn, fødselsår, klubb, mobilnr og e-post adresse til deltager og foresatt, ønsket segment.)

Betaling gjøres til NBF-konto: 1602.43.29651 så snart påmeldingen er godkjent/bekreftet rent sportslig. (Husk å merke innbetalingen med navn på deltager.)

Er man usikker på «hvor man hører hjemme» rent sportslig, ta gjerne kontakt med Ulf før påmelding sendes. ( E-post: ulf.hamnas@nif.idrett.no  –  mobil: 48 04 27 06 )

Selve invitasjonen gjengis for ordens skyld HER.

NBF håper og tror at den nye versjonen av vår Sommerleir vil bli vellykket. Velkommen til alle deltagere  –  husk påmeldingsfristen 20. mai.