Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag

Av Per Iversen / 2020-03-24

Mandag kveld, 23. mars, ble det sendt ut en e-post fra NIF til alle landets idrettslag. NIF informerte samtidig alle særforbund; teksen gjengis i kursiv:

«Norges idrettsforbund sender i kveld ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor vi ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.  Svarene fra idrettslagene er imidlertid veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter.»

Nyhetsmelding fra NIF, hvor man også ledes til innlogging for rapportering, gjengis i linken nedenfor.

NYHETSMELDING FRA NIF

NBF anmoder selvsagt alle bowlingklubber å rapportere inn sine kostnader/bortfall av inntekter som følge av Korona-situasjonen, i denne omgang for mars og april. Ved denne korsvei er dette altså kun en kartlegging, ikke søknad om tildeling av midler. System for søknad vil komme senere, i regi av Lotteritilsynet.

Rapporteringsskjemaet med forklaring fremgår av informasjonen fra NIF. NBF har intet å tilføye, og er heller ikke involvert i det praktiske arbeidet rundt rapporteringen. Har klubbene derfor spørsmål, bes disse rettes direkte til NIF og/eller aktuell idrettskrets.

Takk for hjelpen, og lykke til.