Nytt FS-møte til helgen, og ny dato for EM Junior

Av Per Iversen / 2020-03-26

Det er vanskelig å planlegge i disse tider, og tiltak/beslutninger som syntes åpenbare for noen dager siden  –  kan nå fremstå som utdaterte og/eller feilaktige.

Forbundsstyret (FS) gjennomførte et Skype-møte 13. mars. I det møtet ble det besluttet at man senest 25. mars skulle komme med kriterier rundt sesongavslutning/ligaspill 2019/20. Som følge av den krevende og stadig skiftende situasjonen siden 13. mars, har FS ikke rukket å behandle de aktuelle alternativene innen sin selvpålagte frist, noe som bare kan beklages.

FS har besluttet å avholde ett nytt Skype-møte på førstkommende søndag, 29. mars. Dette betyr at senest 30. mars vil det foreligge noen konkrete beslutninger rundt sesongavslutning 2019/20, spesielt for ligaspillet. FS beklager forsinkelsen, men ber om forståelse for dette, basert på den den krevende Korona-situasjonen vi alle er en del av.

Det kan videre opplyses om at ETBF akkurat har meddelt NBF at EM Junior 2020 er flyttet til 8. – 18. oktober. Dette sammenfaller med høstferie i deler av Norge, foruten at Norwegian Open vil arrangeres i samme tidsrom. NBF vil i løpet av uken vurdere hva denne flyttingen vil bety for norsk deltagelse. De uttatte spillere vil holdes løpende orientert. (Aldersgrensen «fryses» av ETBF = de som holder junioralder påsken 2020, vil kunne delta også i oktober.)

Det er vanskelige tider for oss alle, og selv om idrett er viktig, er selvsagt liv og helse viktigere. NBF ber alle passe på seg selv, og andre  –  «stay safe».