Infoside fra NIF med løpende Corona-informasjon

Av Per Iversen / 2020-03-17

NIF har utarbeidet et eget nettsted hvor diverse informasjon rundt Corona-situasjonen, sett fra idrettes side, fortløpende legges ut.

Har kretser, klubber og enkeltutøvere spørsmål som ikke besvares her, kan man selvsagt ta kontakt med NBF.

NIF INFO-SIDE