Informasjon rundt Corona-virus og fremtidige bowlingaktiviteter

Av Per Iversen / 2020-03-10

Nedenstående informasjon er akkurat sendt alle klubber og kretser via e-post. Så snart NBF har ny informasjon å komme med, vil denne videreformidles omgående.

Til alle klubber og kretser,

Det er en uoversiktlig situasjon i øyeblikket

Nedenfor gjengis link til informasjon som er kommet fra NIF i dag.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Det vil videre være et møte mellom NIF og særforbund tirsdag ettermiddag.

NBF vil legge ut ny informasjon etter dette møtet.

Inntil videre er ingen bowlingkonkurranser i Norge avlyst eller utsatt, men dette kan endres på kort varsel.