Idretten får kompensasjon fra det offentlige

Av Per Iversen / 2020-03-18

Som det allerede fremgår i media, har norsk idrett fått tilsagn på offentlig støtte for tapte inntekter/påløpte utgifter i mars og april.

Pressemelding fra NIF kan leses HER.

Hva dette vil bety i praksis, gjenstår å se  –  inkludering rapportingsmetodikk og dokumentasjonskrav, foruten hvilke konkrete kostnader/tap som vil omfattes av ordningen.

Norske bowlingklubber/arrangører har trolig ikke like store utfordringer som en del andre idretter, men norsk bowling skal selvsagt «hevde sin rett» i dette sakskomplekset.

NBF vil informere i større detalj så snart retningslinjer og fremgangsmåte for idrettsbevegelsen som helhet er klarlagt.

NBF ønsker for øvrig også å uttrykke stor medfølelse for den situasjon alle norske bowlinghaller opplever i disse dager. Stenging og dermed bortfall av alle inntekter, som igjen medfører permittering av ansatte, er selvsagt usedvanlig krevende for hallene. NBF og norske bowlingspillere føler med hallene, og vi kan love at vi vil være de første til å komme inn dørene og gjenoppta vår bowlingaktivitet så snart det vil være mulig. Norsk bowling er selvsagt helt avhengig av hallene, vi heier på dere! Som kommersielle anlegg er det imidlertid slik at de offentlige strakstiltakene rettet mot idretten, ikke vil medføre støtte til bowlinghaller eller andre kommersielle anlegg. Disse vil, såvidt NBF kan forstå, falle inn under tiltak rettet mot næringslivet.