Diverse viktige beslutninger – fattet på FS-møte 29. mars

Av Per Iversen / 2020-03-31

Forbundsstyret har avholdt et nytt Skype-møte, denne gang 29. mars. ( «FS-møte 3/20 – Skype» )

Protokollen kan leses HER.

Noen av beslutningene, i stikkordsform:

  • Beslutning om seriespill 2019/20 vil kunne ferdigspilles, vil fortsatt avgjøres senest 1. mai.
  • Hvis seriespill 2019/20 ikke kan ferdigspilles, vil ingen lag rykke ned  –  men opprykk vil gjennomføres.
  • Sommerleir 2020 ble avlyst.
  • Som følge av Koruna-situasjonen og det faktum at all sportslig aktivitet er innstilt inntil videre, vil det gjennomføres kostnadsbesparende tiltak på Forbundskontoret. Tiltakene vil tre i kraft første arbeidsdag over påske, 14. april, og ha varighet inntil videre:
    • Erik Garder og Ulf Hämnäs vil permitteres 50 %
    • Generalsekretær Per Iversen vil få en lønnsreduksjon på 10 %

Forbundskontoret vil hele tiden være bemannet  –  basert på hjemmekontor inntil annet blir meddelt. De ansatte kan nås på vanlig måte, via e-post og telefon.

Når det gjelder avslutning av Veteranligaen 2019/20, har GS vært i dialog med leder av Veteranutvalget, Ola Bjørtomt. Utvalget bestemmer selv om man vil avslutte sesongen i løpet av sommeren, eller om Veteranligaen er å betrakte som avsluttet pr 12. mars. Veteranutvalget bes underrette Forbundskontoret om sin beslutning når den tid kommer.

Av formelle grunner er møtereferatet av 13. mars omgjort til formell FS-protokoll, med saksnummer. Innholdet er selvsagt identisk med første versjon. Ny/oppdatert versjon, som nå heter «FS-møte 2/20 –  Skype», kan leses HER.