Avlysninger, utsettelser og usikkerhet – en krevende situasjon for oss alle

Av Per Iversen / 2020-03-22

Situasjonen fremstår på mange måter stadig mer dramatisk for oss alle. Liv og helse er selvsagt det viktigste, men samfunnet generelt rammes jo også stadig hardere  –  inkludert idretten. Stadig flere arrangementer blir utsatt eller avlyst, foruten at potensielle deltagere selv tar konsekvensene av utviklingen, I den forbindelse siterer NBF fra informasjon lagt ut av ESBC Norge:

«Styret i ESBC Norge har besluttet at våre medlemmer ikke deltar i årets Veteran-EM. Begrunnelse: Frykten for Coronaviruset og sykdom, mange er jo i risikogruppen. Mange har allerede varslet at de trekker seg, samt at kursen på Euro er blitt så høg og det har villet medføre at alle har måttet innbetale ca 30% tillegg for hotell, startkontingent og supporteravgift. Kursøkningen på Euro fra vi satte priser i oktober til nå er på ca 34%. Liv og helse går foran bowling. Tilbakebetaling for hotell, startkontingent og eventuell supporteravgift vil om kort tid bli sendt til samme bankkonto som ble brukt ved innbetalingen. Sverige, Italia og noen mindre land har allerede trukket seg. Det var ingen vanskelig beslutning å ta, og den måtte gjøres nå.»

Den økonomiske situasjonen blir stadig mer krevende for oss alle, noe som også gjelder våre gode samarbeidspartnere; bowlinghallene. NBF gjentar vår tidligere oppfordring til alle klubber om å kontakte «sin» hall med tanke på å avhjelpe og vise støtte i situasjonen, om mulig  –  om så bare på det mellommenneskelige plan.

Som det fremgikk av referatet, besluttet Forbundsstyret i sitt telefonmøte 13. mars å utsette NM sgl/dbl 2020. Dette betyr at offentliggjort NM-plakat/invitasjon ikke lenger er «gyldig». Ny informasjon vil foreligge så snart myndighetene/NIF vil lempe på det forbud mot idrettsaktiviteter som er innført i Norge. Første milepæl i så henseende vil være 26. mars, hvor myndighetene vil vurdere effekten av en rekke innførte tiltak. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at forbudet mot idrettsaktivitet vil oppheves i  nær fremtid, men dette gjenstår å se. Forbundsstyret har inntil videre 1. mai som tidsfrist for å avgjøre hvordan sesongen 2019/20 skal avsluttes = mer spill eller ikke. Det vil i løpet av uke 13 foreligge kriterier for hvordan seriespillet skal avgjøres ved «spillstopp»  –  ref referat fra FS-møtet 13. mars.

Forbundskontoret holder åpent på ordinær måte, og kontoret vil følgelig kunne kontaktes med tanke på spørsmål rundt situasjonen og konsekvensene for norsk bowling.

REFERAT FS-MØTE 13. MARS