Minneord – Kjetil Johansen

Av Per Iversen / 2020-02-17

Kjetil Johansen har gått bort etter et kort sykeleie, 50 år gammel. Kjetil har i mange år vært en av de største ildsjelene innen norsk bowling, og hele bowlingmiljøet er i dyp sorg  –  noe som blant annet vises via alle kondolanser på Facebook. Kjetil var med å stifte Drammen Tigers BK i 1997, og har hele tiden vært involvert i klubbens styre og stell; rett og slett «Mister Drammen Tigers». Han var genuint opptatt av bowling og ønsket at flest mulig personer skulle oppleve idrettsglede og mestring via denne idretten som Kjetil elsket så høyt  –  og som han representerte på en slik utmerket måte: en bauta og hedersmann.

I tillegg til selv å være en meget habil spiller, fungerte Kjetil som arrangør, trener og tillitsvalgt på alle nivåer i norsk bowling. Hans bidrag som tillitsvalgt inkluderte verv i Forbundsstyret foruten mange års tjeneste  i hans lokale krets; Buskerud Bowlingkrets. Det er likevel hans altomfattende og meget imponerende innsats for klubbens i hans hjerte  –  Drammen Tigers BK  –  som Kjetil virkelig vil huskes for. I den forbindelse må hans engasjement for utøvere med litt spesielle utfordringer nevnes. Kjetil startet en egen treningsgruppe for disse hos Tigers, og tok etterhvert kontakt med NBF med tanke på å utvide dette tilbudet til andre miljøer. Dette resulterte etterhvert i de første Tigerlekene i 2018  –  og etablering av et miljø med nærmere 50 utøvere fra flere steder på Østlandet som møtes til jevnlige konkurranser. Dette miljøet hadde ikke vært etablert uten innsatsen til Kjetil, noe NBF er meget takknemlig for.

Det kjennes svært tungt at Kjetil er borte, og NBF sender våre varmeste tanker til Kjetil sin familie, spesielt til sønnen Marcus.

Takk for innsatsen, Kjetil  –  du vil ikke bli glemt.