Informasjon fra FS-møte 1/20

Av Per Iversen / 2020-02-06

Det første FS-møtet i 2020 ble avholdt lørdag 1. februar. Hele Protokollen kan leses HER.

Noen av de viktigste sakene gjengis nedenfor i stikkordsform, både informasjon basert på Protokollen, men i noen tilfeller også tilleggsinformasjon:

 • NBF kan fremvise et årsoverskudd for 2019, trolig rundt kr 250.000. Regnskapet vil ikke være endelig klart/revidert før i april, men det er ingen tvil om at Årsregnskap 2019 vil vise ett positivt budsjettavvik. (Budsjett 2019 viste et mindre, planlagt underskudd.) Årsaken til overskuddet er flere, primært kostnadsbesparelser. Nærmere informasjon vil gis når årsregnskapet er formelt godkjent av revisor og Forbundsstyret.
 • Kretsseminar 2020 henger i en tynn tråd. Det vil være opp til kretsene å ta initiativ om dette tiltaket skal videreføres. Vennligst se selve Protokollen for ytterligere detaljer.
 • NM Junior 2020 fremstod som et vellykket mesterskap; honnør til deltagere, foresatte/støtteapparat og arrangør. Antall deltagere, under 50 spillere, er dog et kraftig varsko.
 • Grenland BK er tildelt NM 2021 Døve og Hørselshemmede  –  NBF gratulerer. Med dette er alle NM 2021 tildelt.
 • NBFs Lovverk har blitt oppdatert  –  ny versjon vil offentliggjøres medio februar.
 • Det vil produseres en video som viser hva som vektlegges i en visuell kulekontroll. Slik kontroll er nå obligatorisk for alle deltagere i NM-konkurranser. Videoen vil foreligge i løpet av kort tid, og i hvert fall før NM Veteran 2020 starter opp.
 • Streaming-løsningen som ble benyttet under NM Junior fungerte bra, og ble godt mottatt. Av tekniske årsaker vil det ikke være streaming under NM Veteran, men under NM sgl/dbl på Heimdal i mai vil det på nytt tilbys en spennende streaming-løsning via SolidSport. Løsningen kan enkelt implementeres også på klubbnivå; ta kontakt med Ulf Hämnäs for nærmere detaljer.
 • Forberedelser og påmelding til Dameturneringen i Drammen med finalehelg 21. – 22. mars  går sin gang. Det er fortsatt plass til mange flere damer  – både åpen klasse og handicap-klasse. Det vil også arrangeres et gratis motivasjonsseminar for deltagerne.
 • Det vil i løpet av første tertial foreligge en sportslig strategi for Veteransegmentet, blant annet basert på det faktum at antall internasjonale Veteran-mesterskap er økende.
 • Det er nedsatt en pilotgruppe som vil arbeide med et nytt konsept: SportBowling. Gruppen ledes av Ulf Hämnäs, og nærmere informasjon om hva konseptet innebærer, vil komme i løpet av 1. halvår.
 • Oppdateringskurs for Turneringsledere er nå tilgjengelig som e-læring. Tilbudet vil tilbys til utpekte miljøer i en oppstarts/innkjørings-fase, deretter vil e-kurset gjøres generelt tilgjengelig. Prosessen styres av Ulf Hämnäs, vennligst ta kontakt med ham ved behov.