• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Som tidligere år: Søknadsfrist 1. februar for Bredde- og Integreringsmidler

Som tidligere år: Søknadsfrist 1. februar for Bredde- og Integreringsmidler

Av Per Iversen / 2020-01-13

NBF er rimelig godt fornøyd med effekten av prosessen som har vært gjennomført i 2018 og 2019 med tanke på tildeling av Breddemidler og Integreringsmidler direkte til klubber og kretser, basert på søknad i henhold til utlyste kriterier. Tiltaket vil følgelig videreføres i 2020, fortsatt med søknadsdatoer 1. februar og 1. august.

Det minnes om at alle søkere må oversende en skriftlig rapport i etterkant av gjennomført tiltak, og senest ved årets slutt. En slik rapport bør følgelig foreligge i løpet av januar måned fra de søkere som mottok midler i 2019. (Mottas det ikke rapport, kan 2019-tiltak ikke påregne å motta nye NBF-midler i 2020, selv om tiltaket ønskes videreført.)

Nedenfor gjengis deler av den tekst som opprinnelig ble kommunisert ved oppstart av tildelingsprosessene i 2018, foruten linker til retningslinjene for 2020.

«Tiltak for nybegynnere  –  gjerne oppfølging av «bursdags»-bowling  –  så vel som rene jentetiltak, vil kunne tildeles midler. Dessuten oppfordres det til selvsagt også å søke om midler til andre gode rekrutteringsprosjekter, gjerne på kretsnivå. Følgelig oppfordres både klubber og kretser til å søke. Bowling-Norge trenger flere unge, aktive spillere  –  og det så raskt som mulig.

Dessuten oppleves integreringstiltak som meningsfulle og givende aktiviteter. Det er flere spennende miljøer rundt om i Norge som har spennende prosjekter innen integrering av personer med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Men det er plass/midler til flere prosjekter, så her er det bare å benytte muligheten.»

Retningslinjer for søknad: Breddemidler 2020

Retningslinjer for søknad: Integreringsmidler 2020

NBF ser frem til å motta masse gode søknader også i 2020  –  lykke til!