Et oppmuntrende junior-NM er ferdigspilt

Av Per Iversen / 2020-01-26

Årets junior-NM er historie. Undertegnede har som GS vært tilstede på en rekke NM gjennom de siste 6 – 7 årene. Jeg kan knapt huske et mesterskap, om noe i det hele tatt, som har fremstått så vellykket som årets junior-NM, både sportslig og sosialt/stemningsmessig.

Alle som er glade i norsk bowling, er bekymret for et deltagerantall som denne gang var under 50 spillere, det er et klart faresignal. Samtidig var det sportslige nivået ved denne korsvei oppmuntrende, noe NBFs juniortrener Peppe Engstrøm gav klart uttrykk for.

Utfordringen blir åpenbart å få flere ungdommer interessert i bowling som idrett/sport, kall det gjerne «Sportsbowling». (Dette er et uttrykk bowlingmiljøet vil få et nærmere forhold til etterhvert, men nok om dette i denne omgang.) Hadde potensielle utøvere vært tilstede i Centrum Bowling i helgen, ville de opplevd en flott stemning og herlig idrettsglede, både på ansatsen og blant publikum og foresatte. Stor honnør til alle spillere, «støtteapparat», Ungdomsutvalget, arrangøren Trøndelag Bowlingkrets og de ansatte i hallen  –  dette var morsomt og inspirerende!

Rent sportslig, med tanke på de konkrete resultatene, henvises det til «bowlingres»  –  foruten antas det at de mest interesserte har fulgt streaming og live-score. Streaming-løsningen som var på plass fra lørdag ettermiddag, via plattformen til SolidSport, fremstod som vellykket. NBF vil arbeide videre med denne løsningen, som også muliggjør integrert resultatservice for banene som vises, forutsatt at hallen har kompatibel live-score.

På bildet vises single-vinnerne i de fire klassene: Jenny Mathiesen og Andreas Engan Aas i yngste klasse, Andrea Kvernhusløkken og Gaute Skar-Hovde i eldste klasse. NBF gratulerer!

Men denne gang var det på mange måter hele juniormiljøet, og alle deltagere, som var vinnere. Nå må vi i fellesskap «kjøre på», og videreutvikle idretten vår; spesielt med tanke på rekruttering. Her vil åpenbart klubbene ha et spesielt ansvar, selvsagt i samspill og dialog med NBF sentralt.

På vegne av NBF, takk for en flott helg.