Årets siste FS-møte, noen hovedpunkter

Av Per Iversen / 2019-12-13

FS-møte 7/19 ble avholdt 7. og 8. desember. På søndag fikk Forbundsstyret besøk av idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai. Hun har NBF som et av «sine» særforbund, og FS ser frem til den videre dialogen og samarbeidet med Zaineb. Starten var meget oppløftende: god og konstruktiv dialog rundt strategiske utfordringer og muligheter for NBF  –  med spesielt fokus på anlegg, mangfold og rekruttering.

Protokollen fra FS-møte 7/19 kan leses HER.

Noen av de viktigste sakene:

 • Budsjett 2020 ble vedtatt. Budsjettet ble gjort opp med ett underskudd på cirka kr 240.000. Dette beløpet er identisk med estimert årsoverskudd for 2019. Dette betyr at toårs-perioden 2019 – 20 skal gå i balanse/null. Viser det seg at årsresultat blir lavere enn estimatet og/eller at inntektene via offentlige midler (KUD/NIF-midler) blir lavere enn opprinnelig budsjettert, vil Budsjett 2020 revideres i månedsskiftet januar/februar.
 • Tildeling av NM-arrangement 2021 ble fastsatt, med unntak av NM Døve/Hørselshemmede. Her vil døve-klubber utfordres til å påta seg arrangementet. Tildelingen er ellers som følger:
  • NM Sgl/Dbl 2021 –  Hedmark/Oppland Bowlingkrets
  • NM Lag 2021  –  Trøndelag Bowlingkrets
  • NM Junior 2021  –  Molde BK
  • NM Ungdom 2021  –  Rogaland Bowlingkrets
  • NM Veteran 2021  –  Sofiemyr BK
  • NM Veteran Lag 2021  –  Munken BK
 • Søknad om å benytte nytt scoresystem under Briskebyen Open 2020 ble avslått. Årsakene var flere, inkludert det faktum at en WC-turnering ikke anses som rette sted for en slik pilot. FS er for øvrig negativ til systemet som sådan, og NBF stemte imot innføring av systemet på seneste verdens-kongress. Systemet foreligger imidlertid, og vil nytt scoresystem benyttes i internasjonale mesterskap må man selvsagt forholde seg til det. Systemet vil medføre generelt høyere score, og følgelig påvirke snittberegning, og dessuten ranking i noe grad. Hvorvidt NBF vil åpne for pilotforsøk på et senere tidspunkt, gjenstår å se.
 • Alle idrettslag skal benytte et NIF-godkjent medlemsystem pr 31.12.19. For norske bowlingklubber betyr dette NIF-systemet KlubbAdmin (KA). Dette er det opplyst om tidligere, kun en påminnelse i forbindelse med at FS-møtet omhandlet den seneste utvikling i saken i form av at NIF Digital har lansert ny tilgang for 3. parts leverandører. Dette vil på sikt kunne medføre en bedre integrasjon mellom NIF sitt system og vårt eget medlemsystem som ligger «utenfor» NIF. I øyeblikket må klubbene føre «dobbelt», noe som forhåpentligvis vil kunne unngås på sikt. Nærmere informasjon vil komme på nyåret, etter at vår IT-leverandør etter planen vil gjøre en jobb rundt disse tingene i romjulen.
 • NIF har utarbeidet nye lovnormer for alle org.ledd. Dette betyr at alle klubber og kretser må vedta disse på sine kommende årsmøter. En oppdatering av NBFs regelverk vil foreligge til FS-møte 1/20.
 • Tore Torgersen ble «Årets Bowler 2019», og Glenn Morten Pedersen ble tildelt Bragdmerket 2019.
 • Dameturnering i regi av NBF vil arrangeres i Drammen, 20. – 22. mars. Invitasjon med alle detaljer vil kunne påregnes i løpet av kort tid. Alle kvinnelige bowlingspillere bes holde av datoen. Det vil bli både «Åpen»-klasse og Handicap-klasse.
 • Lokalisering av Norwegian Open 2020, forhandlinger iverksettes. Det foreligger spennende planer rundt Norwegian Open 2020. Generalsekretær Per Iversen har fått mandat til å forhandle med aktuell hall, og selvsagt med nåværende hovedsponsor.
 • Den potensielle søknaden for Døve-EM 2020 skrinlegges. Årsaken er manglende respons og profesjonalitet hos det internasjonale forbundet.
 • Erfaringer etter høstens NM-arrangement har medført noen punkter for oppfølging:
  • Påse god og tett dialog mellom NBF og NM-arrangør rundt valg av oljeprofil
  • Det vil utarbeides regelverk og video-veiledning for gjennomføring av visuell kulekontroll
  • Det vil innføres draktkontroll ved innsjekk til NM. (Parallelt med visuell kulekontroll.)