Et spennende Nordisk Ungdomsmesterskap står for døren

Av Per Iversen / 2019-11-12

Norge har i dag sendt et spennende lag til Nordisk Ungdomsmesterskap på Island. Mesterskapet spilles denne uken, og Team Manager Erik Garder vil sende jevnlige rapporter.

Nedenfor gjengis i kursiv deler av en nyhetsmelding fra 24.09. Denne er like aktuell i dag  –  med unntak av laget på guttesiden: Først meldte Georg Skryten forfall, deretter gjorde faktisk reserven Max Østbergh det samme… ( Eksamen som ikke kan flyttes og skader, er det ingen som rår over. Endringene er skrevet inn i meldingen nedenfor.)

NBF ønsker våre unge spillere lykke til på Island  –  dette blir spennende!

Nyhetsmelding fra 24.09:

«Til «Nordic Youth Championship 2019» på Island i november, er følgende spillere tatt ut:

GUTTER:

  • Georg Skryten, Cross BK  (Forfall)
  • Alexander Beck, Solør BK
  • Vetle Vålbekken, Solør BK
  • Jonas Dammen, Trondheim BK
  • Reserve: Max Østbergh, Rana BK (Forfall)
  • Jørgen Mathiesen, Solør BK (Ny spiller)

JENTER:

  • Nora Kjellås, Solør BK
  • Jenny Mathiesen, Solør BK

Årsaken til at det er kun tatt ut to jenter, er en sportslig vurdering basert på nåværende sportslig ståsted for de øvrige jentespillerne. Her inngår opplevd treningsinnsats, generell utvikling og gjennomført konkurransedeltagelse inkludert Ungdoms-NM. NBF ønsket i utgangspunktet å sende fullt lag også på jentesiden, slik det tidligere i år ble gjort til Junior-EM. Men slik situasjonen nå fremstår rent sportslig på jentesiden, ønsker NBF å prioritere andre tiltak på kort sikt for spillerne «bak» Nora og Jenny. Dette kan innebære felles konkurransedeltagelse med NBF-trener i støtteapparatet, en ekstra samling, treningsoppfølging i eget miljø etc.

NBF-trenerne, representert ved Peppe Engstrøm/Ulf Hämnäs vil holde kontakt med de aktuelle jentespillerne, også med tanke på treningshverdagen til den enkelte. Det synes åpenbart at treningsinnsats og treningsmengde må økes; da vil også sjansene for uttak til representasjonsoppdrag stige betraktelig. NBF håper og tror at argumentasjonen rundt laguttaket ved denne korsvei vil være en spore til motivasjon og ekstra innsats med tanke på nye muligheter i 2020. Neste år er det både Junior-EM og Ungdoms-VM, og NBF håper selvsagt å stille med flest mulig jentespillere i begge mesterskap. Men det er ingen automatikk i slike uttak; man må legge ned et godt stykke arbeid i forkant, og vise utvikling og potensial, for å være aktuell. For ordens skyld kan det nevnes at det i de senere år har vært utøvet samme praksis (begrenset størrelse på laget/ikke deltagelse i det hele tatt), både på senior- og ungdomsnivå på kvinnesiden.

Målsetningen er selvsagt på sikt å kunne forsvare uttak av fulltallige jentelag til de internasjonale mesterskap som NBF ønsker å delta i. Men vi er ikke der riktig ennå, dessverre. Men vi kan komme dit; via hardt og målrettet arbeid.»