• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Sammendrag av spørreundersøkelse rettet til klubbene

Sammendrag av spørreundersøkelse rettet til klubbene

Av Per Iversen / 2019-10-18

Det siteres fra nyhetsmelding lagt ut forrige uke vedrørende «Protokoll FS-møte 6/19»:

«Spørreundersøkelsen som ble sendt ut til klubbene, oppnådde bra respons. Over 50 klubber besvarte undersøkelsen, og den har gitt fine innspill til FS og sportslig ledelse med tanke på strategi og fremtidige prioriteringer. Et sammendrag av undersøkelsen vil offentliggjøres i løpet av uke 42; Ulf Hämnäs er prosjektansvarlig og vil følge opp dette.»

Sammendraget er nå utarbeidet, og kan leses via linken gjengitt nedenfor. Skulle det være noen spørsmål eller kommentarer til resultatene fra undersøkelsen, kan Ulf Hämnäs kontaktes. Det vil for øvrig i løpet av kort tid offentliggjøres en oppfølging fra NBF ved Ulf, basert på svarene fra undersøkelsen og mulige konsekvenser av disse; sett fra NBF sin side. Dette er begynnelsen på et spennende og interessant arbeid som vil påvirke den fremtidige utviklingen av norsk bowling, både sportslig og organisatorisk.

Sammendrag Spørreundersøkelse