• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Uttak til Nordisk Ungdomsmesterskap 2019

Uttak til Nordisk Ungdomsmesterskap 2019

Av Per Iversen / 2019-09-24

Til «Nordic Youth Championship 2019» på Island i november, er følgende spillere tatt ut:

GUTTER:

  • Georg Skryten, Cross BK
  • Alexander Beck, Solør BK
  • Vetle Vålbekken, Solør BK
  • Jonas Dammen, Trondheim BK
  • Reserve: Max Østbergh, Rana BK

JENTER:

  • Nora Kjellås, Solør BK
  • Jenny Mathiesen, Solør BK

Årsaken til at det er kun tatt ut to jenter, er en sportslig vurdering basert på nåværende sportslig ståsted for de øvrige jentespillerne. Her inngår opplevd treningsinnsats, generell utvikling og gjennomført konkurransedeltagelse inkludert Ungdoms-NM. NBF ønsket i utgangspunktet å sende fullt lag også på jentesiden, slik det tidligere i år ble gjort til Junior-EM. Men slik situasjonen nå fremstår rent sportslig på jentesiden, ønsker NBF å prioritere andre tiltak på kort sikt for spillerne «bak» Nora og Jenny. Dette kan innebære felles konkurransedeltagelse med NBF-trener i støtteapparatet, en ekstra samling, treningsoppfølging i eget miljø etc.

NBF-trenerne, representert ved Peppe Engstrøm/Ulf Hämnäs vil holde kontakt med de aktuelle jentespillerne, også med tanke på treningshverdagen til den enkelte. Det synes åpenbart at treningsinnsats og treningsmengde må økes; da vil også sjansene for uttak til representasjonsoppdrag stige betraktelig. NBF håper og tror at argumentasjonen rundt laguttaket ved denne korsvei vil være en spore til motivasjon og ekstra innsats med tanke på nye muligheter i 2020. Neste år er det både Junior-EM og Ungdoms-VM, og NBF håper selvsagt å stille med flest mulig jentespillere i begge mesterskap. Men det er ingen automatikk i slike uttak; man må legge ned et godt stykke arbeid i forkant, og vise utvikling og potensial, for å være aktuell. For ordens skyld kan det nevnes at det i de senere år har vært utøvet samme praksis (begrenset størrelse på laget/ikke deltagelse i det hele tatt), både på senior- og ungdomsnivå på kvinnesiden.

Målsetningen er selvsagt på sikt å kunne forsvare uttak av fulltallige jentelag til de internasjonale mesterskap som NBF ønsker å delta i. Men vi er ikke der riktig ennå, dessverre. Men vi kan komme dit; via hardt og målrettet arbeid.