Oljeprofil Ungdoms-NM, og noen læringspunkter etter 1. serieomgang

Av Per Iversen / 2019-09-18

Førstkommende fredag starter Ungdoms-NM 2019, og oljeprofilen finnes HER. (Den ligger også på Gjesteboken til turneringen, på bowlingres.)

Det er tidligere offentliggjort diverse informasjon om mesterskapet:

Oppdatering før Ungdoms-NM 2019

Første serierunde er gjennomført, og det meste synes å ha gått etter planen. Litt tidlig å tolke resultater, så ved denne anledning fokuseres det kun på noen læringspunkter med tanke på resten av ligasesongen:

  • Alle spillere må ha betalt lisens før approbert spill kan gjennomføres. Dette er selvsagt noe alle spillere og klubber er klar over, men like fullt syndes det fra diverse spillere, spesielt i forbindelse med første serieomgang. Det holder IKKE å betale lisens på fredag, hvis det skal spilles på lørdag  –  norsk bankvesen er ikke så godt… Sene innbetalinger skaper mye støy og ekstraarbeid for Forbundskontoret, og i noen tilfeller vil sene innbetalinger få scoremessige konsekvenser for den aktuelle klubben/laget, slik er det bare.
  • Innmelding av oljeprofiler skal gjøres senest mandag i den uken serieomgangen avvikles. «48 timers-regelen» som mange har hengt seg opp i, kommer kun til anvendelse i de tilfeller hvor seriekampen blir spilt tidlig i den aktuelle uken, det vil si mandag – tirsdag. Spilles kampen på onsdag eller senere i uken, skal oljeprofilen foreligge på mandag. For å tydeliggjøre dette poenget, har Lovkomiteen kommet med et forslag til endring av ordlyd i siste del av § 5.21.6.  Forslaget er: «Informasjonen skal være gjort kjent for bortelaget senest mandag den uken kampen er terminfestet. Fristen for varsling for kamper som spilles mandag eller tirsdag i terminfestet uke, samt kamptider som avviker fra terminlista, er minimum 48 timer.»

FS vil ta stilling til dette forslaget på sitt møte 5. oktober. Dette blir så i fall bare en klargjøring i lovteksten, og er ingen praksisendring.