• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Viktig kompetanse-påfyll, inkludert «Ren Utøver»

Viktig kompetanse-påfyll, inkludert «Ren Utøver»

Av Per Iversen / 2019-08-12

Forbundsstyret og Forbundskontoret avholdt FS-møte og strategiseminar 10. – 11. august. Dette inkluderte også et styrekurs i regi av Norges Idrettsforbund. Kurset gjennomføres hver gang et nytt Forbundsstyre er valgt, og fremstår som nyttig og relevant for alle involverte personer = Forbundsstyret og administrasjonen. Denne gang ble også «Ren Utøver» gjennomført av alle styremedlemmer og ansatte. (Åse Jacobsen, Terje Vestby Andresen og Ulf Hämnäs hadde allerede gjort dette tidligere.) Christin A Löfman gjennomførte også, selv om hun dessverre måtte melde avbud til selve møtet grunnet sykdom. (Bildet viser alle deltagere på helgens møte.)

Som følge av at NBF er godkjent som «Rent Særforbund», har NBF forpliktet seg til at alle Team-spillere og støtteapparat skal ha gjennomført «Ren Utøver». Modulen gjennomføres i løpet av 30 – 40 minutter på nettet. Det mye god og tankevekkende informasjon som fremkommer, også for utøvere på lavere nivå, og alle lisensierte bowlingspillere, trenere og ledere i norsk bowling anbefales å gjennomføre dette kurset. Det hele gjøres på nettet  –  linken finnes HER. Man registrerer seg som «ny bruker», og velger selvsagt «Norges Bowlingforbund» som særforbund etter den første innloggingen.

Anti Doping Norge har generelt sett en interessant og nyttig nettside  –  linken gjengis nedenfor.

ADNOs hjemmeside

Våre klubber bes også gjennomføre «Rent Idrettslag»  –  her vil det komme separat informasjon direkte til klubbene i løpet av noen få dager. Dette gjelder spesielt klubber med lag i Macron-ligaen, men også andre klubber er velkommen til å gjennomføre «Rent Idrettslag».

Norges Idrettsforbund tilbyr også et spennende mentorprogram for unge ledere, 19 – 29 år, med sentralt tillitsverv i norsk idrett. NBF ønsker å tilby dette programmet til medlemmer i vårt Ungdomsutvalg, og to medlemmer ble spurt ved denne korsvei. Som følge av at programmet krever obligatorisk fremmøte på tre helge-samlinger gjennom ett år, kunne dessverre våre to kandidater av praktiske grunner ikke delta ved denne korsvei. Man regner dog med at tilbudet være tilgjengelig også neste år, og NBF vil følgelig opprettholde dialog med Ungdomsutvalget rundt fremtidig deltagelse på dette programmet.

Protokoll fra selve FS-møte 5/19, som blant annet vil inneholde formell utnevnelse av medlemmer i diverse utvalg/komiteer og arbeidsgrupper, vil foreligge i løpet av inneværende uke = uke 33.