• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Utlysning med frist 1. november: arrangører av alle NM 2021

Utlysning med frist 1. november: arrangører av alle NM 2021

Av Per Iversen / 2019-08-15

De forskjellige NM  –  hele 7 stykker i løpet av en sesong  –  er selvsagt viktige og motiverende arrangement for hele Bowling-Norge. Det oppmuntres på det sterkeste til at flest mulig klubber og kretser vil vurdere å  sende inn sin søknad innen fristen 1. november.

Utlysningen finnes HER.

Det siteres fra utlysningen: «Som tidligere oppmuntres det spesielt til at potensielle arrangører som ikke har søkt om mesterskap i de senere år, melder sin interesse. NBF ønsker selvsagt størst mulig geografisk spredning av våre største og viktigste arrangement. Det er på alle måter viktig og givende for bowlingmiljøet – ikke minst med tanke på økt rekruttering.»

Kan NBF denne gang forvente søknader fra spennende bowlingområder som Stavanger med omegn, Bergen, Molde, Bodø, Tromsø, Vestfold og Oslo/Akershus??

Og for å unngå misforståelser: NBF er selvsagt glade for søknader fra trofaste travere = gode støttespillere i Trøndelag og i Hedmark/Oppland.

Denne gang utlyses også for første gang «NM Døve og Hørselshemmede»  –  det er en fin milepæl.

Alle søknader mottas i spenning, og med takk. Tar Bowling-Norge utfordringen rundt ønsket om økt geografisk spredning?