• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Noen hovedpunkter, og Protokoll, fra FS-møte 5/19

Noen hovedpunkter, og Protokoll, fra FS-møte 5/19

Av Per Iversen / 2019-08-16

Det ble avholdt FS-møte lørdag 10. august og søndag 11. august. Styrekurs i regi av NIF ble gjennomført i forkant av selve møtet på lørdagen. Søndagen var øremerket for strategi-arbeid. Protokollen fra FS-møtet finnes HER.

Noen hovedpunkter fra FS-møtet:

  • Åpne plasser i Ungdomsutvalg, Teknisk Komite og Mesterskapsgruppe ble fylt opp. NBF gratulerer alle aktuelle personer med utnevnelsene, og ser frem til et godt og spennende samarbeid i tiden fremover. Alle navn gjengis selvsagt i protokollen.
  • Arbeidsgruppe som skal arbeide med fremtidig sportslig strategi for Veteransegmentet, ble nedsatt. FS-medlem Terje Vestby Andresen ble leder. Øvrige medlemmer er Ola Bjørtomt og Ulf Hämnäs. Detaljer rundt ønsket fremdrift fremgår av protokollen.
  • NBF vil støtte den finske presidentkandidaten under valget på den kommende kongressen i World Bowling.
  • Sommerleir 2019 var å anse som vellykket. Takk til arrangør, Solør BK, og alle involverte. Utlysning for neste års Sommerleir vil bli noe endret. Dette med tanke på optimal oppfølging og opplevelse for så vel nybegynnere som mer erfarne utøvere. Utlysning vil gjøres i uke 36.
  • Ny versjon av NBFs Lovverk, som følge av beslutninger fattet på Forbundsting 2019 og Idrettstinget, er godkjent av FS. Lovkomiteen vil kontrollere alle formelle endringer, henvisninger, noter etc, en siste gang før offentliggjøring. Ny versjon vil være publisert senest 1. september.
  • Den økonomiske situasjonen for NBF etter 6 mnd er tilfredsstillende, og på linje med budsjett; både når det gjelder inntekter og utgifter.
  • Arbeidet og systematikken innenfor toppidretten vår vil endres noe i tiden fremover, blant annet som følge av erfaringer fra de seneste mesterskapene på herresiden. Hovedtrener Ulf Hämnäs vil arbeide tettere på sine utøvere lokalt, og ikke basere seg på sentraliserte/større samlinger. (Junior/Ungdoms-samlinger fortsetter som tidligere.) Informasjon har allerede gått ut til berørte spillere. Nye Bruttotropper vil offentliggjøres i september.
  • Et elektronisk spørreskjema vil sendes alle klubber i september. Dette vil gi informasjon som skal benyttes i det videre strategiske arbeidet for NBF. Et hovedspørsmål vil være klubbenes holdning til toppidrett kontra bredde. Svarene og holdningene fra klubbmiljøene vil gi viktige føringer for NBFs fremtidige handlingsplaner, organisasjon og ressursallokering.