• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Kretslagsturneringen var vellykket; skal videreutvikles neste år

Kretslagsturneringen var vellykket; skal videreutvikles neste år

Av Per Iversen / 2019-08-26

Som det har fremgått av et par Facebook-meldinger i løpet av helgen, fremstod kretslagsturneringen i Drammen som vellykket. Arrangementet var primært å anse som et breddetiltak, samtidig som NBF selvsagt ønsket at våre beste unge utøvere også skulle delta. Dette fungerte etter hensikten, og spesielt under lagkonkurransen (Trios Mix) på lørdag var det morsomt å se hvor fint lagene fungerte internt og overfor motstandere  –  til tross for til dels tydelige forskjeller i alder og spillemessig erfaring/kompetanse. Stemningen var gjennomgående meget god, og man fikk også se mye fin bowling. Turneringen var i det hele tatt en hyggelig og motiverende erfaring for alle impliserte.

På lørdag ettermiddag etter avsluttet spill ble det avholdt en sosial samling med gratis pizza og brus, med påfølgende Kahoot-konkurranse i regi av Ungdomsutvalget.

På den sportslige siden dominerte Hedmark/Oppland med seier i lagkonkurransen foran Rogaland. 3. plassen ble delt mellom Trøndelag og nok et lag fra Hedmark/Oppland. I den individuelle delen vant Vilde Hillestad, Trøndelag Bowlingkrets, jenteklassen etter finaleseier over Sanne Ørdal, Oslo. Blant guttene vant meritterte Jens Mathiesen, Hedmark/Oppland over nok en Oslo-spiller, Viktor B. Mortensen.

Det er mange andre spillere som deltok i Drammen som også kunne fremheves av sportslige årsaker, men her følges prinsippet «ingen nevnt, ingen glemt». Alle deltagere skal være fornøyd med sin innsats og fin fremtreden; dette lover godt for fremtiden.

NBF synes følgelig at helgens arrangement fungerte etter hensikten, inkludert god service og profesjonell bistand fra personalet hos Bowling1 Drammen. Det var syv kretser representert ved denne korsvei  –  neste år bør ALLE kretser kjenne sin besøkelsestid og delta med minst ett lag. Slike tiltak er åpenbart noe av det viktigste kretsene kan være med på  –  økt rekruttering blant ungdom er avgjørende for norsk bowling sin fremtid.

Slik sett var helgens turnering oppløftende  –  det gror stedvis godt i bowlingmiljøet, men dessverre ikke på mange nok steder. NBF vil sammen med kretsene søke å videreutvikle denne Kretslagsturneringen; men den alene er selvfølgelig ikke nok. Rekrutteringsarbeidet må gjøres i det daglige hos klubber og kretser. Som følge av fremtidig godt utført rekrutteringsarbeid vil en mer omfattende Kretslagsturnering, og økt deltagelse i Junior/Ungdoms-NM, kunne bli en positiv manifestasjon på at utviklingen kan, og vil, snus. Fremtiden ligger selvsagt hos ungdommen, slik den alltid har gjort.