• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Betydelige, og viktige, midler til aktiviteter innen Bredde og Integrering

Betydelige, og viktige, midler til aktiviteter innen Bredde og Integrering

Av Per Iversen / 2019-08-19

Som sikkert stadig flere personer i Bowling-Norge har blitt klar over, tildeler NBF midler til klubber og kretser som har gode prosjekter innen Breddetiltak og Integreringsaktivitet. Tildelingen gjøres to ganger i året  –  i februar og august.

August-tildelingen er ferdigstilt, og de klubber som mottar midler i denne omgang, vil ha disse hos seg i løpet av et par dager. Alle mottagere må gjøre rede for bruk av midlene; NBF skal motta en kortfattet rapport ved utgangen av hvert kalenderår. Som det fremgår at listen over tildelte midler for hele 2019  –  se listen HER  –  er det en del «gjengangere». Disse klubbene arbeider jevnt og trutt med sine tiltak, og resultater begynner å komme hos flere av aktørene. Ved årets slutt vil et sammendrag av mottatte prosjektrapporter offentliggjøres, slik at hele bowlingmiljøet kan glede seg over resultatene, og kanskje selv få noen gode ideer til tiltak i sitt nærmiljø?

NBF håper nemlig at flere klubber og kretser vil «gå i tenkeboksen», og søke om midler ved neste korsvei: 1. februar, 2020. Budsjettarbeidet for 2020 vil avgjøre hvor store midler som stilles til disposisjon, men det er neppe noen grunn til å tro at potten vil bli noe mindre enn i 2019. Om det er behov for ytterligere informasjon om hva slags tiltak som vil kunne utløse midler, og hvis man er usikker på søknadsprosedyren rent praktisk (en kortfattet skriftlig søknad forutsettes), vennligst ta kontakt med Generalsekretær Per Iversen.

Et annet tiltak som fokuserer på bredde og idrettsglede, er kretslagsturneringen for U23 og yngre, som vil finne sted i Drammen førstkommende helg. 13 lag  fra 7 kretser stiller opp, med totalt drøyt 40 unge spillere. NBF arrangerer turneringen selv, med støtte fra lokal klubb, Drammen Tigers. Ingen deltager-avgift, det blir et gratis sosialt arrangement og NBF utbetaler reisestøtte. NBF planlegger ut fra at en slik kretslagsturnering skal bli en årlig foreteelse med stadig større deltagelse, og det henstilles på det sterkeste at flest mulig kretser stiller opp neste år.

NBF Sommerleir var vellykket også i år, og gjengen på bildet hadde en flott uke på Flisa. NBF vil selvsagt avsatte midler til Sommerleir i 2020; samtidig som tilbudet vil utvides og forbedres, slik at deltagerne får en best mulig opplevelse, som passer seg og sitt nivå. Detaljer kommer i forbindelse med utlysningen for potensielle tekniske arrangører i 2020, denne vil foreligge i løpet av et par ukers tid.

Ungdoms/breddeaktivitet er viktig, ellers så vil trolig bowling-sporten vår sakte men sikkert svinne hen til nærmest ingenting. Bowling er en idrett som passer alle, og det kan være liten tvil om at det er mange ungdommer «der ute» som ville hatt stor glede av å starte med bowling  –  ikke alle skal/vil spille fotball, håndball eller gå på ski.

Her har vi alle et ansvar, og de midler som gjøres tilgjengelig må selvsagt benyttes på en best mulig måte. Dette gjøres blant annet ved at flest mulig gode søknader for Bredde- og Integreringstiltak kommer NBF i hende, og at NBF sentralt hele tiden søker å arbeide sammen med alle lokale, gode krefter. Lykke til ønskes årets mottagere av midler, samtidig som NBF med forventning ser frem til neste søknadsrunde.