Reglement for WC-kvalifisering 2019/20

Av Per Iversen / 2019-06-20

Kvalifisering for Qubica/AMF World Cup 2020 vil være identisk med den kvalifiseringsmetodikk som ble benyttet forrige sesong.

Det er de samme 5 turneringene som har WC-status for sesongen 19/20. Det er fortsatt krav om deltagelse i 4 turneringer, og mulighet for strykning av dårligste poengresultat om man deltar i alle 5 turneringene.

Dette til informasjon.

Reglement WC-kvalifisering 2019/20