• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Protokoll fra FS-møte 4/19 foreligger

Protokoll fra FS-møte 4/19 foreligger

Av Per Iversen / 2019-06-07

Det første FS-møtet var det nyvalgte Forbundsstyret ble avholdt lørdag 1. juni. Hele protokollen fra FS-møte 4/19 kan leses HER.

Nedenfor gjengis noen av de viktigste sakene i stikkordsform:

  • NBF vil ikke delta i EM Senior 2020. Det er flere årsaker til dette, blant annet det faktum at det er mindre enn 6 mnd mellom VM Senior 2019 og dette nye mesterskapet. Både sportslig og økonomisk fremstår følgelig EM Senior 2020 som «forhastet» sett med NBFs øyne. Videre anser FS på generell basis at det har gått inflasjon i internasjonale mesterskap, noe som gjør at Norge blant annet ikke deltar i VM Junior og VM Single. NBF vil på fremtidige internasjonale kongresser fremme synspunktet: «Færre, og kortere, internasjonale mesterskap.» For Veteran-segmentet ønsker FS å utarbeide en langsiktig strategi, som selvsagt skal være forankret i miljøet. Det siteres fra Protokollen: «PI utdypet muntlig det skriftlige saksdokument som gjengav synspunkter fra sportslig og administrativ ledelse. Som følge av et stadig økende antall internasjonale mesterskap har NBF allerede avstått fra deltagelse i VM Junior og VM Single. FS diskuterte innspillene, og besluttet enstemmig å følge innstillingen fra PI, det vil si ingen deltagelse fra NBF i EM Senior 2020. (Det menes her det ETBF-approberte mesterskapet som vil finne sted vinteren 2020, ikke den åpne, årlige internasjonale ESBC-turneringen.) Det ble samtidig besluttet å nedsette en arbeidsgruppe som skal utrede NBFs fremtidige sportslige strategi for Veteransegmentet sett i forhold til øvrige medlemssegmenter. Gruppen vil nedsettes på neste FS-møte, og skal legge frem en strategi i løpet av 2020. Strategien skal ta stilling til sportslige krav og målsetninger for Veteransegmentet, økonomiske og menneskelige ressurser og prioriteringer/allokering av disse, inkludert en innstilling til deltagelse/eventuelt omfang av deltagelse i VM Senior 2021 kontra EM Senior 2022. Veterankomiteen vil selvsagt involveres i det videre arbeidet, inkludert deltagelse i arbeidsgruppen.
  • Protokoll fra Forbundstinget ble gjennomgått, og anses som ferdigstilt. Så snart protokollunderskriverne har signert, vil Tingprotokollen offentliggjøres.
  • Oppdatert NBF Lov ble godkjent av FS. NIF skal imidlertid også godkjenne deler av loven, slik at offentliggjøring av ny versjon trolig vil skje pr 01.08 eller 01.09.
  • Den såkalte «Mesterskapsgruppen», som er et rådgivende serviceorgan for arrangører av de ulike NM, ble gjenstand for utskiftninger. GS Per Iversen og leder Teknisk Komite Rolf Gunnar Bøe vil tre ut av gruppen, og erstattes med nye personer. Tanken er å få «friske øyne» inn i arbeidet med gjennomføringen av våre NM  –  til beste for norsk bowling. NBF må, som alle andre idretter/særforbund, søke å videreutvikle oss. Det gjøres blant annet ved å involvere flere personer, samtidig som selvsagt Per og Rolf Gunnar selvsagt skal være involvert i tiden fremover, om enn ikke som formelle medlemmer av akkurat denne arbeidsgruppen. Den nye gruppesammensetningen vil offentliggjøres så snart den er klar.
  • Kretsseminar 2020 vil trolig bli redusert til en dag, og det vil være behov for å tenke nytt rundt dette tiltaket  –  særlig fra kretsenes side.
  • Dameturnering i regi av NBF vil finne sted i 2020. De tre kvinnelige medlemmene i FS har fått til oppgave å presentere en skisse til konsept for en slik turnering på neste FS-møte i august.