Protokoll fra Forbundstinget 2019 er ferdigstilt

Av Per Iversen / 2019-06-18

Nedenfor følger link til Protokollen fra årets Forbundsting. God lesning!

De kretser/klubber som skal faktureres for deler av kostnaden forbundet med sin deltagelse, vil motta sin faktura i begynnelsen av august.

Dette til informasjon  –  god sommer.

Protokoll Forbundsting 2019