Påmelding for Ligaspill 2019/20 ferdigstilles

Av Per Iversen / 2019-06-14

I etterkant av påmeldingsfristen 10. juni har det vært behov for visse avklaringer med enkelte klubber, foruten dialog mellom Forbundskontoret og Seriekomite/Veteranutvalg.

Nedenfor gjengis påmelding, pr 14. juni, til Landsliga for neste sesong.

Her er påmelding Landsliga 2019/20.

Det påregnes i utgangspunktet ingen endringer i denne påmeldingen. Antall påmeldinger er nærmest identisk med forrige sesong. Antall damelag har økt fra 19 til 22, alle divisjoner sett under ett. På herresiden er det kun antall lag i 3. divisjon som vil variere. For neste sesong er det påmeldt 84 lag i 3. divisjon. I 2018/19 var det 85 lag som fullførte sesongen.

Seriekomiteen påregner å ha de ulike avdelingsoppsettene for 2. og 3. divisjon klare i slutten av juni. Kampoppsettet for de ulike avdelinger kommer som vanlig senere på sommeren, trolig i månedsskiftet juli/august.

Når det gjelder Veteranligaen, er det aller meste klart der. 5. divisjon vil bestå av 17 lag, Det fullstendige divisjonsoppsettet vil offentliggjøres tidlig neste uke  –  det avventes et par bekreftelser via leder av Veteranutvalget.

Til slutt minnes det om at innbetaling av påmeldingsavgift har forfalt. De aller fleste klubber har betalt for sine lag, men det synes å være noen få etternølere. Vennligst betal omgående: kr 2.400 pr lag i Landsliga og kr 1.800 pr lag i Veteranliga. Vennligst merk innbetalingen med klubb/lag. Kontonummeret er: 1602.43.29651

Velkommen til ny ligasesong!