Avdelingsoppsett for 2. og 3. divisjon er klare, inkl retting i 3 div Nord-Norge

Av Per Iversen / 2019-06-28

Seriekomiteen har satt opp alle avdelinger i 2. og 3. divisjon for sesongen 2019/20. Oppsettet kan leses via nedenstående linker. Når det gjelder rundeoppsett, vil disse som vanlig foreligge i slutten av juli.

Det gjøres for øvrig oppmerksom på en inkurie i årets invitasjon til landsligaspill: det vil spilles dobbelt serie i avdelinger med 7 lag, altså IKKE trippel serie som det feilaktig ble opplyst i invitasjonen. I avdelinger med mindre enn 7 lag spilles det firedobbelt serie  –  ref vedtak på Forbundstinget. Dette betyr at alle avdelinger i 2. og 3. divisjon vil spilles som dobbelt serie, med unntak av Nord-Norge avd B, som vil spille firedobbelt serie. Denne avdelingen er nemlig nå, pr 29. juni, blitt justert til 5 lag, som følge av en misforståelse internt i Seriekomiteen. Denne feilen beklages selvsagt. Revidert oppsett fremgår av linken nedenfor.

Dette til informasjon.

God sommer, og velkommen til ny ligasesong, 2019/20!

2. div avdelinger 2019/20

3. div avdelinger 2019/20, REVIDERT