• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Påmelding til seriespill sesongen 2019/20

Påmelding til seriespill sesongen 2019/20

Av Per Iversen / 2019-05-10

Nedenfor følger invitasjon til seriespill for sesongen 19/20 i form av diverse linker.

Det er som vanlig en invitasjon til det ordinære seriespillet og en invitasjon til Veteranligaen. Påmeldingsfristen er 10. juni for alle lag, i begge ligasystem. FS har vedtatt en liten økning i påmeldingsavgiftene for sesongen 2019/20. (Kr 2.400 pr lag for landsliga, kr 1.800 pr lag for Veteranliga.) Forrige gang det ble gjennomført en slik prisjustering, var for sesongen 17/18.

Det er denne gang gitt mulighet for å fylle ut påmeldingsskjemaet elektronisk. Dette gjør skjemaene lettere å lese for Forbundskontoret, og sparer klubbene for bryet med scanning/kopiering.

Benyttes elektronisk skjema, vennligst merk filen med divisjon og lagnavn. (Fint om dette også gjøres for scannede skjemaer.)

Uansett om det benyttes elektronisk versjon eller scannet versjon: påmeldingsskjema skal benyttes!

Vennligst overhold fristen, 10. juni  –  det gjør alt arbeid med serieoppsettet enklere for Seriekomite og Forbundskontoret.

Om noen klubber finner det nødvendig å trekke sine lag fra oppsatt avdeling, vennligst gi beskjed til Forbundskontoret så fort som mulig = ingen grunn til å vente til 10. juni med denne informasjonen.

Velkommen til seriespill, og sesongen, 2019/20!

Invitasjon Landsliga 2019/20

Invitasjon Veteranliga 2019/20

Elektronisk skjema Landsliga

Elektronisk skjema Veteranliga