• Home  / 
  • Nyheter
  •  /  Klubber har allerede søkt Momskompensasjon = «enkle» inntekter for klubber og kretser

Klubber har allerede søkt Momskompensasjon = «enkle» inntekter for klubber og kretser

Av Per Iversen / 2019-05-28

Det er nå åpnet for en ny runde med momskompensasjonssøknader.

Alle klubber ha allerede søkt via «Samordnet Registrering», med frist 30. april. Det nedenstående gjelder kun særforbund, særkretser og idrettsråd. Dette betyr at informasjonen i denne melding kun er aktuell for bowlingkretsene, ikke klubbene.

Informasjon om ordningen er lagt ut på NIF sine nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, idrettsråd og særkretser/regioner har allerede mottatt en e-post vedrørende ordningen. NBF synes like fullt det er hensiktsmessig å informere klubbene direkte fra Forbundskontoret.

Alle organisasjonsledd, inkludert særforbund og idrettskretser, skal i år (som tidligere 2 år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin.

Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2018 behøver ikke å innhente en egen revisorrapport. Særforbund/idrettskretser som har brutto driftskostnader 2018 på over kr 5 millioner må innhente egen revisorrapport på momskompensasjonssøknaden. Mal som revisor skal benytte er vedlagt. Denne malen finner dere også link til inne i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2019.
Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2019:
NB! Det er utarbeidet en ny forskrift som trer i kraft i år, og det er flere sentrale endringer knyttet til årets søknad. Den viktigste for norske bowlingklubber er:

Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.

Dette er ikke noen komplisert registrering, men MÅ altså gjøres for å motta momskompensasjon i 2019. Les mer om hvordan man registrerer seg i Frivillighetsregisteret HER.