Rapportering til NIF senest 30. april og krav til klubbene vedrørende medlemsregister

Av Per Iversen / 2019-04-02

Alle klubber/klubbledere skal denne uken ha fått en e-post fra NIF vedrørende fremgangsmåten for «samordnet  rapportering» med frist 30. april. Vedlegget i den aktuelle e-posten gjengis HER. Vennligst les informasjonen nøye, og bruk gjerne linkene, de er nyttige og informative.

Det er spesielt viktig at klubbene innrapporterer «aktive» medlemmer. Dette vil stort sett innebære de aller fleste medlemmer i en bowlingklubb. Styremedlemmer og trenere er to kategorier som skal innrapporteres som aktive selv om personene ikke nødvendigvis spiller aktivt/har løst lisens.

Videre har stadig flere klubber også aktivitet for psykisk utviklingshemmede eller andre spesielle grupper. Det er viktig å få disse innmeldt i klubb, gjerne med en symbolsk kontingent, og deretter innrapporter også disse personene. «Integrering» er viktig og meningsfylt på alle måter, og gir også god uttelling for NBF som særforbund med tanke på tildeling av offentlige midler via NIF.

Som følge av at KlubbAdministrasjon (KA) uansett må benyttes av alle klubber for å kunne innrapportere det man som klubb er pålagt, fremstår det generelle pålegget fra NIF om å benytte et godkjent elektronisk medlemssystem som ganske naturlig. For våre bowlingklubber, som med kun noen få unntak, alle er såkalte «særidrettslag», betyr dette at klubbens medlemsregister må føres i KA. Om man så ønsker å føre «dobbelt», også via NBFs egen løsning, kan klubbene gjerne gjøre det  –  MEN «KA» MÅ UANSETT BENYTTES SOM MEDLEMSREGISTER FRA 2019. (Se også Protokoll fra FS-møte 2/19, sak 16, punkt h.)

Har den enkelte klubb spørsmål til denne informasjon, vennligst ta kontakt med generalsekretær Per Iversen. Lykke til med dette viktige arbeidet!