• Home  / 
 • Nyheter
 •  /  Noen av de viktigste vedtakene fra Forbundstinget

Noen av de viktigste vedtakene fra Forbundstinget

Av Per Iversen / 2019-04-29

Protokollen fra Forbundstinget vil ikke foreligge på noen uker, men nedenfor gjengis noen av de viktigste vedtakene. Dette som en «ekstra-service» til interesserte i Bowling-Norge:

 • Antall spillere på lag i 1. divisjon vil endres fra 6 til 4 spillere. Vedtaket ble fattet med en stemmes overvekt. (Vedtaket vil innføres fra sesongen 19/20.)
 • Reisefordelingen vil bestå i sin nåværende form, altså for 1. divisjon Herrer, 1. divisjon Damer og 2. divisjon Herrer. Forslag om å fjerne/redusere ordningen ble ikke vedtatt.
 • Det vil innføres Norgesmesterskap for Døve og hørselshemmede fra 2020.
 • Finaleformat i alle NM endres fra PP til Round Robin fra neste sesong. Den reelle endringen er at bonus for serier over 200 og 250 forsvinner. Bonus for vunnet og uavgjort kamp består.
 • Årlig beløp for personlige lisenser beholdes på nåværende nivå, ingen økning i kommende Tingperiode.
 • Klubbavgift økes med kr 400 på fastdelen, fra kr 2.300 til kr 2.700. Variabel del, kr 175 pr spiller, opprettholdes.
 • Rekruttering ble inkludert som et nytt strategiområde i NBFs Strategidokument for 2019 – 21, (ref Tingdokumentet side 108). FS pålegges å utarbeide nødvendig ordlyd.
 • Som del av Rekrutteringsarbeidet skal det innføres en egen Dameturnering i løpet av sesongen 19/20. NBF skal være ansvarlig for gjennomføring, i samarbeid med en teknisk arrangør (som for Norwegian Open), og kostnadsrammen på NBFs hånd skal begrenses til kr 50.000.
 • I etterkant av ferdigstillelse av Tingprotokoll 2019 vil det selvsagt utarbeides en revidert lov for NBF. Den endelige utgaven vil sannsynligvis ikke foreligge før i 3. kvartal 2019, også fordi den endelige utgaven skal godkjennes av NIF.

Det ble delt ut diverse hederstegn og diplomer, nærmere bestemt til:

 • GULLMERKE: Rune Dybesland, Sofiemyr BK
 • SØLVMERKE: Heidi Thorstensen, Frogner BK
 • SØLVMERKE: John Stubsve Bang, Hallingkast BK
 • SØLVMERKE: Per-Einar Walstad, Trondheim BK
 • Hedersdiplom: Ragnhild Frøshaug, Sarpsborg BK
 • Hedersdiplom: Kirsti Rørvik, Dora BK
 • Hedersdiplom: Marita Berglund, Blue Strike BK
 • Hedersdiplom: Mariann Kleiven, Arctic Strike BK
 • Hedersdiplom: Morten Hinna, Cross BK
 • Hedersdiplom: Knut Atle Skoglund, Solør BK

NBF gratulerer alle mottagere –  vel fortjent!