Forbundsting 2019 gjennomført; nytt Forbundsstyre valgt

Av Per Iversen / 2019-04-28

Forbundstinget ble dessverre berørt av flystreiken, med den følge at 11 påmeldte delegater ikke kunne delta. Stor honnør til diverse delegater fra Trøndelag og Vestlandet som sporty hev i seg i biler og busser på kort varsel, noe som gjorde at Forbundstinget ble avholdt med mer enn 50 stemmeberettigede delegater tilstede.

Det ble selvsagt gjennomført valg, og det nye Forbundsstyret består av: President Halgeir Ludvigsen, visepresident Terje Vestby Andresen, styremedlem Christer Jakobsen, styremedlem Åse Jacobsen, styremedlem Grace Kristiansen, Glåmdal BK (ny). Varamedlemmer, begge nye: Nicholas Osborg , Drammen Tigers BK og Christin Andersen Löfman, Fredrikstad BK. (Hun var ikke tilstede, og følgelig heller ikke med på bildet.)

Neste uke vil noen av de viktigste beslutningene fra Forbundsting 2019 legges ut som nyhetssak på NBFs hjemmeside. Protokoll fra Forbundsting 2019 vil foreligge om noen uker.

NBF takker alle deltagere for et godt Forbundsting!