Protokoll fra FS-møte 2/19

Av Per Iversen / 2019-03-29

Protokollen fra seneste FS-møte, avholdt 23. – 24. mars, gjengis i sin helhet via linken nedenfor. Først gjengis noen hovedpunkter, til dels med noe informasjon som ikke fremkommer av selve protokollen:

  • NBF fikk et overskudd på cirka kr 830.000 i 2018. Dette resultatet var langt bedre enn budsjettert, og styrker følgelig bokført Egenkapital kraftig. Årsaken til det positive budsjettavviket skyldes blant annet inntekter som ikke var budsjettert, foruten kostnadsbesparelser på enkelte områder. Nærmere informasjon om årsresultatet vil fremlegges på Forbundstinget. Det samme gjelder selvfølgelig Budsjett for 2019, og Langtidsbudsjett for den kommende Tingperioden.
  • Alle bowlingklubber må snarest mulig registrere alle sine medlemmer via KlubbAdminstrasjon (KA) = NIF sitt medlemssystem. Dette følger av Lovnorm av høsten 2015, godkjent på alle klubbers årsmøter i 2016. Klubbene må gjerne også benytte medlemssystem via NBF = i så fall i form av «dobbeltføring». NBF vil sende ut nærmere informasjon til alle klubber rundt dette temaet i uke 14
  • Forberedelsene til årets Forbundsting er i god gjenge. Informasjon om alle Tingforslag vil sendes ut senest uke 14, slik at klubbene får mer enn to uker til å gjennomgå forslagene. Det fullstendige Tingdokumentet vil distribueres 12. april. Påmeldingen til Forbundstinget er omtrent som i 2017, noe som vil medføre cirka 80 deltagere. AntiDoping Norge vil holde en presentasjon søndag morgen, og det vil også bli en kortfattet presentasjon av NBFs Sportsplan. Disse postene som tillegg til de ordinære/lovpålagte punktene under et Forbundsting.
  • Som følge av at «NM-uken Vinter 2020» er lagt til Lillehammer, vil Bowling ikke være aktuell som idrett under noen av de to NM-ukene i 2020. NBF håper at 2021-tildelingene, som ennå ikke er gjort av NBF, vil medføre deltagelse fra bowling fra 2021.
  • Terminliste 19/20 vil offentliggjøres i nær fremtid. I skrivende stund er det usikkert hvor mange WC-turneringer det vil bli; 5 eller 6. Dette vil selvsagt avklares før offentliggjøring. For øvrig gjøres det oppmerksom på at ungdoms-arrangementet som vil erstatte Ungdomslekene 2019 for NBFs del, vil finne sted 23. – 25. august i form av Kretslag i Trios, Mix, U21 som aldersgrense. (Mer informasjon vil selvsagt komme om denne turneringen, inkludert arrangementssted.)

Protokoll FS-møte 2/19 kan leses HER.